KDO JSME?

Mladí zelení jsou nezávislé občanské sdružení, které bojuje za lidská práva, sociálně spravedlivou společnost, ochranu životního prostředí a práva zvířat.

Rovnost a lidská práva

Jsme přesvědčení, že všichni lidé by měli mít stejná práva nezávisle na svém pohlaví, rase, sexuální orientaci, národnosti či vyznání. Mladí zelení se budou vždy stavět proti všem druhům diskriminace a podporovat ty, kteří usilují o její odstranění.

Dva směry propagace lidských práv

Naše činnost se ubírá především: 1) K veřejnosti: šíření informací a zvedání povědomí o lidských právech (přednášky, promítání filmů a další akce) šíření informací o činnosti Mladých zelených (newsletter, sociální sítě) otevírání nových témat (debaty, besedy) jasný apel na dodržování lidských práv a upozorňování na jejich porušování (demonstrace, happeningy, petice, výzvy, otevřené dopisy) 2) K Mladým zeleným: vzdělávání v oblasti lidských práv (semináře, přednášky, debaty) informování o aktuální situaci (newslettery, pozvánky na akce) zapojování ostatních členek a členů do našich aktivit dle jejich individuálních možností

Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

Snažíme se jednat i žít s vědomím odpovědnosti vůči Zemi, lidstvu, lidem okolo nás i sobě samému. Chceme, aby se koncepce udržitelného rozvoje společnosti stala běžným kritériem při rozhodování politiků, firem, podnikatelů i všech občanů. Ochrana životního prostředí a druhové rozmanitosti je pro naši další budoucnost naprosto zásadní. Zelení mladí