Czech Young Greens

MLADÍ ZELENÍ

Mladí zelení jsou nezisková organizace, která byla založena v roce 2001. Sdružujeme mladé lidi a společně bojujeme za ochranu životního prostředí, lidská práva a sociální spravedlnost.

Read more

NAŠE TÉMATA

Pracovní skupinyO nás

KDO JSME, NAŠE POSLÁNÍ

Mladí zelení jsou nezávislý spolek založený v roce 2001. Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj, lidská práva a solidaritu. Organizujeme besedy, kulaté stoly, promítání dokumentů a mezinárodní výměnné akce.

Naším členem/členkou se může stát každý, koho zajímají zelené ideje a je mu/jí do 30 let. Ve sdružení můžete působit do dovršení 35 let.

V současné době máme aktivní pobočky v Praze, Pardubicích, v Brně a na Ostravsku. Rádi bychom založili pobočky i v dalších městech, proto vítáme všechny nové členy a členky i odjinud!


Bojujeme za svět, ve kterém jsou všichni lidé svobodní, jsou si rovní a respektují všechny živé bytosti a planetu Zemi. Musíme se společně postavit všem formám útlaku a současnému systému, který vykořisťuje lidi i zvířata a ničí planetu.

Rovnost

  • Chceme inkluzivní společnost, která si uvědomuje svou rozmanitost a zasazuje se za rovná práva a rovné zastoupení nás všech bez ohledu na barvu pleti, etnicitu, místo narození, jazyk, náboženství, pohlaví, gender, sexuální identitu, věk, zdravotní stav nebo sociální původ a za odstranění všech forem znevýhodnění, vyloučení, diskriminace a bariér mezi lidmi.

Sociální spravedlnost

  • Naším cílem je společnost, ve které mají všichni skutečně stejná práva i šance – společnost postavená na spolupráci namísto souboje, ve které se všechny její členky a členové mohou realizovat. Solidarita Společnost musí být založena na solidaritě silnějších se slabšími, bohatých s chudými, zdravých s nemocnými a mladších se staršími, a musí zajistit všem lidem základní předpoklady spokojeného života.

Životní prostředí a práva zvířat

  • Bojujeme za environmentálně udržitelnou společnost, která si váží životního prostředí a veřejného prostoru, respektuje práva všech živých tvorů a není orientovaná na vlastnictví a nadměrnou spotřebu.

Skutečná demokracie

  • Požadujeme demokracii, ve které mají lidé právo spolurozhodovat o všech oblastech svého života a jejich svoboda a solidarita nejsou limitovány principem tradice.

Aktivní mladá generace

  • Pracujeme na tom, aby se mladá generace zapojovala do občanského dění, bojovala za svá práva a nebála se ozvat proti nespravedlnosti.
  • MLADÍ ZELENÍ
© 2021: Mladí zelení | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress