Na akci vystoupí:

**Mgr. Jacques Celestin Moliba Bankanza, PhD.**
Vystudoval fyzickou geografii se zaměřením na klimatologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti pracuje v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR jako vědecký asistent. Zabývá se klimatickými změnami, klimatickou regionalizaci a prostorovým modelováním klimatických prvku.

**Mgr. Jan Kabrda**
Vystudoval sociální geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti dokončuje postgraduální studium a zároveň je asistentem na téže fakultě. Zabývá se českou krajinou, změnami využiti ploch, geografií zemědělství a
venkova, a proměnami vztahu mezi společností a přírodou. Ve volných chvílích učí na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze.

Kontakt: matous.korbel@zeleni.cz, 773691581

Připojte se přes Facebook:
„http://www.facebook.com/event.php?eid=138606715045&ref=nf“:http://www.facebook.com/event.php?eid=138606715045&ref=nf