Socio-ekonomická skupina se ve své činnosti zaměřuje na taková témata, která související se současným společensko-ekonomickým modelem a v něm obsaženým rozporům. Vychází z přesvědčení, že tento ekonomický model je i přes svou zdánlivou stabilitu  dlouhodobě neudržitelný a to zejména s ohledem na jeho vlastnost nerovnoměrně rozdělovat bohatství, vytvářet odcizené společenské vrstvy, drancovat přírodní zdroje a zásadně měnit samotné podmínky života na Zemi. Všechny problémy, které tento model za poslední  půl století vyplodil, nejsou pouze estetickými vadami na jeho jinak dokonalé kráse, jež mohou být odstraněny za pomoci technologicky lepších nástrojů. Jako Mladí zelení si uvědomujeme, že je neustále potřeba upozorňovat na tyto problémy a bez předsudků, nikoli ovšem nekriticky, se zamýšlet nad alternativami, které se vůči současnému ekonomickému modelu nabízejí.

Hlásíme-li se k přímé konfrontaci se současnou neoliberální politikou, pak to neznamená, že by svoboda jednotlivce pro nás byla hodnotou,  kterou je možné obětovat. Právě naopak: jsme přesvědčeni, že lidská svoboda je jedinou hodnotou, o kterou musí člověk neustále bojovat svým politickým jednáním ve veřejném prostoru. Vědomí svobody je hlavní a klíčovou hnací silou našich akcí a zároveň i cílem, ke kterému v nich směřujeme. Ideální společensko-ekonomický model by podle nás měl umožňovat všem členům a členkám společnosti svobodně se rozvíjet v celku svých lidských potencialit. V takovém modelu musí stát solidarita na místě jednostranného individuálního prospěchu, univerzální systém práva na místě partikulárních ekonomických zájmů, kvalita udržitelného rozvoje na místě kvantity neomezeného růstu. Není možné nazývat člověka svobodným, pokud je mu v důsledku násilné politiky „uskrovňování“ znemožněno zajistit jeho základní existenční podmínky, zatímco jiní mají díky korupci a sociálnímu kapitálu svůj podíl vždy jistý.

V naší kritice a akcích zaměřených proti současnému společensko-ekonomickému modelu chceme být radikální. Slovo radikální zde ovšem chápeme navýsost pozitivně. Je v něm obsaženo, že nám nejde jen o vyjádření našeho názoru na současný stav společnosti. Naším cílem je aktivně přispívat k dosažení reálné společenské změny, protože jen ta může dát smysl naší společné budoucnosti. Takto se připojujeme k ostatním zeleným mládežnickým organizacím po celé Evropě. Společně s nimi chceme vzdorovat neoliberálním politikám, které svým vlivem ohrožují samotné základy demokracie, když přenášejí politickou moc z občany a občankami volených politických reprezentantů a reprezentantek na nadnárodní korporace a jejich lobbisty či lobbistky. V současné době jsme svědkem těchto snah v rámci dohadování transatlantické smlouvy o obchodu a investicích (TTIP). Uvědomujeme si obrovské riziko plynoucí z okleštění práv občanů ve prospěch nadnárodního korporátu a dalšího posílení vlivu finančních subjektů, které nepodléhají žádné politické kontrole a jimž současná politická moc pouze uhlazuje cestu pro další expanzi. Jsme otevřeni všem diskusím na téma volného obchodu a sami po těchto diskusích s jasnými argumenty voláme. Diskuse ovšem musí splňovat požadavek zásadní rovnosti všech zúčastněných stran. Jen tak může slovo „demokracie“ dostát svému významu.

11811284_719810714813266_2275898763496244780_n

 

Jan Hubík

vedoucí Socioekonomické pracovní skupiny

+420 602 741 018

jan.hubik@mladizeleni.cz