Mladí zelení nesouhlasí s návrhem Národního alokačního plánu pro další období

Občanské sdružení Mladí zelení se zapojilo do veřejného připomínkování Národního alokačního plánu pro období 2008 – 2012. V dopisu ministrovi životního prostředí Ing. Petru Kalašovi upozornilo na nesoulad návrhu se schváleným Národním programem na zmírnění dopadů změn klimatu v ČR. Také vytklo ministerstvu příliš velký objem alokovaných emisí a navrhlo jeho snížení.

Připomínky o.s. Mladí zelení k návrhu Národního alokačního plánu České Republiky

Vážený pan ministr Petr Kalaš Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 V Praze, 26.11.2006 Věc: Připomínky o.s. Mladí zelení k návrhu Národního alokačního plánu České Republiky Vážený Pane ministře, vážené ministerstvo, Obracíme se na Vás ohledně návrhu Národního alokačního plánu (NAP) České Republiky 2008 – 2012. S tímto návrhem ministerstva, kterému předsedáte, […]

Mladí zelení s novým vedením a vyššími ambicemi

O víkendu 25. – 26. listopadu 2006 se konal každoroční Sněm o.s. Mladí zelení. V přívětivém prostředí ekologického vzdělávacího centra v Kosteleckých horkách na Královéhradecku, kde se sněm uskutečnil, Mladí zelení z celé republiky odhlasovali nové znění Stanov MZ, odstoupilo předsednictvo včetně předsedy a volilo se nové. Debatovalo se také o vztahu ke Straně zelených či s experty z Nesehnutí a Hnutí Duha na téma problematiky hypermarketů a jejich vlivu na společnost z hlediska sociálních a ekologických dopadů.