Mladí zelení se distancují od výroků prezidenta Václava Klause obsažených v jeho odpovědích na otázky amerického Kongresu

Mladí zelení se distancují od výroků prezidenta Václava Klause obsažených v jeho odpovědích na otázky Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu týkající se vlivu člověka na změny klimatu. Václav Klaus nenabízí žádné argumenty, které by polemizovaly se zjištěními předních světových klimatologů sdružených v Mezinárodním panelu pro klimatické změny při Světové meteorologické organizaci OSN (IPCC). Namísto toho se již dřív pokusil degradovat význam této instituce i statut klimatologie jako vědy tím, že vědce sdružené v IPCC označil za zpolitizované a zmanipulované.

České sociální fórum opět jen rudou šaškárnou

Letošní ČSF mělo už určitý potenciál vymanit se z rudého sevření. Bohužel se tak nestalo a sobotní pochod ČSF se stal opět jen rudou manifestací a to především díky zastoupení tvrdého brněnského jádra KSM, kde se jeho členové stále hlásí a propagují myšlenky Stalinismu a na námitky organizátorů neslyší. Mladí zelení s tím zásadně nesouhlasí a distancují se od nich.