CHARTA PRINCIPŮ PRO JINOU EVROPU, Evropské sociální hnutí

Jiná Evropa je založena na míru a na uznání univerzální různosti. Odmítá všechny strategie ekonomické nebo vojenské dominance a všechny formy rasismu a šovinismu. Jiná Evropa přispívá k vytváření světového míru: uznává a podporuje kulturní a historické rozdílnosti v rámci rovnosti individuálních a kolektivních práv a univerzálních lidských práv. Tak jsou nové kořeny Evropy důsledně […]