Quo vadis, Národní galerie?

Kulturní sekce o.s. Mladí zelení sdílí rozpaky odborné veřejnosti nad jmenováním Vladimíra Rösla ředitelem Národní galerie. Jsme znepokojeni především přístupem nového ředitele, který své první kroky nedokázal pojmenovat jinak než, že za nejhorší považuje s příchodem „začít něco řešit“. Tento postoj si nelze vysvětlit jinak než absencí vize a koncepce Národní galerie.

Oceňujeme fakt, že složení komise, která doporučila ministru kultury Vladimíra Rösla, stejně jako její hlasování bylo veřejné, přesto postrádáme adekvátní argumentaci k rozhodnutí, aby Národní galerii vedl především zkušený manažer a ekonom. Bude snad finanční stabilita prioritou i v dalším období této instituce, která se dlouhodobě potýká atraktivitou pro veřejnost a klesající návštěvností (údaje z výroční zprávy za rok 2009 uvádějí 376 310 návštěvníků za rok, oproti roku 1998 tak klesla návštěvnost o 45%)?

Asociál na Ministerstvu sociálních věcí

Ministr Drábek představil další ze svých jalových asociálních návrhů. Navrhl nové náklady na dohodu o provedení práce, což má pokrýt díry v rozpočtu po nesmyslném hospodaření v minulých obdobích pánů Kalouska, Vondry a dalších. Tento krok ale stíží přístup k práci početným skupinám občanů. Nejvíce biti budou současní i budoucí studenti, kteří nejčastěji pracují právě na dohodu o provedení práce.

Vláda proklamuje soběstačnost, avšak studenti by tímto opatřením nedosáhli ani částečné finanční nezávislosti na své rodině. Nehledě na skutečnost, že ztíženou možností práce během studia nedosáhnou mnozí budoucí absolventi požadované praxe, čímž jsou znevýhodněni na trhu práce.

Umělci versus blonďatá bestie

Mladí zelení podporují právo na svobodné umělecké vyjádření A Studia Rubín, konkrétně v představení Blonďatá bestie. Myslíme si, že reagovat na aktuální společenské události je nedílnou a očistnou rolí umění v demokratické a kultivované společnosti. Slečna Kočí se snaží vydávat své přisprostlé kavárenské chvástání za autorské dílo. My však i přes její hereckou snahu považujeme její hodnocení za neadekvátní.

Nepřísluší se nám předjímat ani apelovat na výsledek případného soudního procesu, spíše se obracíme na slečnu Kočí a vyzýváme, aby dále neurážela veřejnost trapnou snahou o obhajobu vlastního profesionálního i lidského selhání, a ustoupila od svého záměru soudit se s tvůrci divadelního představení.

Ropný zlom v evropském parlamentu

Začátkem května se konaly dvě důležité konference k problematice ropného zlomu: devátá konference ASPO – Společnost pro studium vrcholu těžby ropy a zemního plynu (Asociation for Study of Peak Oil and Natural Gas) v Bruselu a konference Ropný zlom: skutečnost nebo fikce (Peak Oil: reality or fiction) ve španělském Barbostru. Autor tohoto referátu bohužel nebyl na žádné z nich přítomen, nicméně belgická (valonská) konference již uvolnila materiály i nahrávky většiny řečníků.

Lovu zdar, Karle!

Jsme pobouřeni nedávným hodnocením zastřelení Usámy bin Ládina ze strany čelních představitelů vlády ČR. Jako civilizovaná společnost musíme odsoudit jakékoli vraždění civilistů kdekoli na světě, stejně tak musíme však odmítnout projevy radosti nad zastřelením Usámy bin Ládina. Spontánní oslavy a frenetické radovánky v USA evokovaly krvelačnost a pomstychtivost. Takové motivy nemůžeme principiálně schvalovat.

TZ: Mladí zelení nesouhlasí s mediální prezentací blokády proti neonacistům

Mladí zelení, o.s., jakožto přímí účastníci nedělní blokády pochodu neonacistů Brnem, plně souhlasí a podporují kritiku signatářů Otevřeného dopisu ČT, který reaguje na odvysílanou reportáž o těchto událostech České televizi v hlavních zprávách dne 1.5. 2011.

Musíme důrazně odmítnout celkovou interpretaci reportáže jako střetnutí dvou autonomních názorových křídel a označení více než trojnásobného počtu pokojných demonstrantů jako těch, kteří chtěli vyvolávat násilné konflikty, které byla schopna zastavit až policie. Blokády se zúčastnily všechny skupiny obyvatel (např. i zástupci církví, vysokoškolští profesoři, studenti, umělci aj.). Považujeme proto za skandální, že veřejnoprávní televize odvysílá záběry pouze radikálně vyhlížejících demonstrantů a Romů, které schématicky zapadají do již zaběhlé představy o podobně laděných akcích a televize Nova, dle našeho názoru, zcela účelně zařadí na začátek zpravodajství reportáž o tom, jak díky Romům Kanada zavedla vízovou povinnost, přičemž počty Romů odcházejících z ČR stále klesají. Zarážející je to o to více, že informace je to několik měsíců stará a byla zařazena právě před reportáž o prvomájových událostech v Brně.