Pozvánka Sněm Mladých zelených 14.-16. prosince 2012

Vážené mladé zelené a mladí zelení,

letošní sněm MZ se bude konat od pátku 14.12. do neděle 16.12.
Program připojujeme níže. Kromě volby nového předsednictva,
úpravy stanov a projednání politického programu nás čekají
přednášky a diskuse k tématům jaderné energie a dostupnosti pitné
a užitkové vody, a dále představení evropských a globálních mladých
zelených, jejichž je naše sdružení členem. Po skončení oficiální
programu je pochopitelně počítáno s večerním programem:.