Spolu-pracujeme na budoucnosti! Prvomájová vize autentické levice

První máj je už po víc než sto dvacet let tradičním svátkem levice. Byl to vždycky svátek pracujících, svátek práce stojící proti vykořisťování, útlaku a nerovnosti. Spojoval ty, jež se museli živit svou prací, proti těm, kteří žili z práce jiných. Továrna bývala po dlouhá léta místem, kde se utvářela pouta mezi pracujícími a kde […]