Přidáváme se k protestům STOP IDET 2017!

Mladí zelení se připojují ke stanoviskům NESEHNUTÍ a svou účastí podpoří protesty proti dalšímu ročníku Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET, který se koná v Brně ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2017. Veletrh je místem, na kterém dochází k obchodování se zbraněmi a dalším vojenským materiálem, které jsou pak vyváženy do zemí, ve kterých […]

Světlo pro AIDS: Ukončeme AIDS společně, nezapomínejme na lidská práva

Na zákeřnou nemoc AIDS zemřelo spoustu lidí. Celý svět si oběti nevyléčitelného onemocnění, které vzniká u HIV pozitivních následkem poškození imunitního systému připomněl v rámci International AIDS Candlelight Memorial („Světlo pro AIDS“), který připadá každoročně na třetí květnovou neděli. Letošním sloganem je „Ending AIDS together“ tedy „Ukončeme AIDS společně“. Podle spolumluvčího pražských Mladých zelených Michael […]

Antikapitalistická/ekonomická

Socio-ekonomická skupina se ve své činnosti zaměřuje na taková témata, která související se současným společensko-ekonomickým modelem a v něm obsaženým rozporům. Vychází z přesvědčení, že tento ekonomický model je i přes svou zdánlivou stabilitu  dlouhodobě neudržitelný a to zejména s ohledem na jeho vlastnost nerovnoměrně rozdělovat bohatství, vytvářet odcizené společenské vrstvy, drancovat přírodní zdroje a zásadně měnit samotné […]

Antifašistická/lidskoprávní

Popis: Lidskoprávní pracovní skupina chápe lidská práva tak, jak je stanoví Všeobecná deklarace lidských práv, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a další úmluvy OSN. Neklade si za cíl tento koncept měnit nebo s ním polemizovat. Naopak cílem skupiny je prosazování, ochrana a další rozvoj lidských práv. Při plném vědomí toho, jak […]