Environmentální pracovní skupina Mladých zelených je složená ze členů, kterým jsou ze zelené tématiky nejbližší ta ekologická. Záběr naší skupiny je široký, od energetiky přes green economics až k otázce ochrany životního prostředí. Běžný český občan bohužel vnímá vše s titulkem „environmentální“ jako synonimum pro „ekoteroristické“. Rádi bychom skrze aktivity naší skupiny dokázali, že je to mýlka. Nechceme se vázat k elektrárnám a stromům, chceme fungovat jako kontrolní insituce občanské společnosti tak, jak je to v jiných zemích běžné.

Asi jako všechny pracoví skupiny MZ se nápň naší činnosti pohybuje po dvou osách. Jednou z nich je, na jaké cílové skupiny se chceme zaměřit. Jsou to skupiny dvojí, jednak chceme vzdělávat a rozvíjet samotné členy MZ tak, aby mohli dát pevné základy určitým normám chování a vystupování, ale také aby mohli šířit nabité poznatky do svého okolí. Na druhou stranu chceme i my sami zacílit ne-mladozelenou veřejnost různými zábavně-vzdělávacími akcemi.

Druhou osou jsou pak typy aktivit, které naše skupina plánuje. Uvědomujeme si velký potenciál ekologických témat pro venkovní praktické aktivity, na které se chceme hodně zaměřit. Bude jednat o různé tematické víkendové akce pro MZ, procházky do přírody apod., ale také o různé akce k významným výročím a událostem pro veřejnost. Druhým koncem této osy jsou vzdělávací aktivity, kde se chceme hlavně zaměřit na reporting o aktualitách v enviromnentální oblasti, který příležitostě rozvineme o činnost přednáškového typu.

V případě dotazů, připomínek či zájmu podílet se na našich aktivitách nás neváhejte kontaktovat.

Vedoucí pracovní skupiny: