Popis:

Lidskoprávní pracovní skupina chápe lidská práva tak, jak je stanoví Všeobecná deklarace lidských práv, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a další úmluvy OSN. Neklade si za cíl tento koncept měnit nebo s ním polemizovat. Naopak cílem skupiny je prosazování, ochrana a další rozvoj lidských práv.

Při plném vědomí toho, jak širokým tématem koncept lidských práv je, se konkrétní oblasti, kterým se přednostně věnujeme, odvíjí od aktuálního složení naší skupiny a současného dění ve společnosti.

K prioritním oblastem našich aktivit patří rozvoj demokracie a občanské společnosti, potírání nebezpečí pravicového extremismu, migrační politika, rovnost žen a mužů,ochrana menšin (etnických, sociálních, náboženských, národnostních, sexuálních a dalších) a integrace znevýhodněných skupin obyvatelstva.

Naše činnost se ubírá především dvěma směry:

1) K veřejnosti:

  • šíření informací a zvedání povědomí o lidských právech (přednášky, promítání filmů a další akce)
  • šíření informací o činnosti Mladých zelených (newsletter, sociální sítě)
  • otevírání nových témat (debaty, besedy)
  • jasný apel na dodržování lidských práv a upozorňování na jejich porušování (demonstrace, happeningy, petice, výzvy, otevřené dopisy)

2) K Mladým zeleným:

  • vzdělávání v oblasti lidských práv (semináře, přednášky, debaty)
  • informování o aktuální situaci (newslettery, pozvánky na akce)
  • zapojování ostatních členek a členů do našich aktivit dle jejich individuálních možností

Pracovní skupina je primárně určena těm, které a kteří mají o problematice lidských práv základní povědomí. Rádi však uvítáme i ty, kteří a které se chtějí o lidských právech něco dozvědět.

Všechny Mladé zelené i jejich příznivkyně a příznivce se zájmem o lidská práva rádi zapojíme do našich aktivit. Máte nápad či podnět pro naši pracovní skupinu? Neváhejte se nám ozvat!

Vedoucí skupiny:

Členky a členové:

Tagy: