Rozumíme potřebě šetřit na výdajích státu, jsme však přesvědčeni, že úsporný potenciál na nesmyslných výdajích státní byrokracie není ani zdaleka plně využit. Zřizování ministerských trafik, sloužících k pragmatickému udržování vlády, vysoké odměny nekvalifikovaných sekretářek, výjezdy politiků do exotických zemí, kde má ČŘ minimální ekonomické či politické zájmy, utrácení za nepotřebný a předražený armádní materiál, či zadávání předražených auditů – to jsou jen nejkřiklavější z možných oblastí úspor, které by vláda skutečné rozpočtové odpovědnosti mohla využít.

Tato vláda již ztratila faktický mandát k reformám, prokázala svou nekompetenci, neprofesionalitu, mocichtivost a nesystematičnost. Hodlá-li se tento kočkopes dále držet u moci bez jakýchkoli ohledů, pak by se měl přinejmenším vyvarovat destrukčních a zjevně asociálních opatření.

 

Adam Weiss

Člen lidsko-právní pracovní skupiny MZ