Stanovy Mladých zelených

Dokument ke stažení v PDF STANOVY MLADÝCH ZELENÝCH Čl. I. Název, zkratka, logo, sídlo 1.1. Název spolku zní: Mladí zelení. 1.2. Používaná zkratka “MZ”. 1.3. Symbol MZ: používaným symbolem MZ je rys ostrovid, rys ostrovid je rovněž i součástí loga MZ. 1.4. Sídlo: Senovážné náměstí 994/2, 110 00, Praha 1. 1.5. Spolek je veřejně prospěšnou […]

Akce Made in? – napsali o nás

Mezinárodní akce Made in ?, uspořádaná naším sdružením v září roku 2011, měla značný mediální ohlas.
Velmi nás potěšilo, že aktivita, která nám naplnila loňský rok, byla pro nás snažením i potěšením, byla důležitá i pro naše sdělovací prostředky.

Přečtěte si, poslechněte a shlédněte, co o nás napsala a natočila media. Akce byla zaznamenána jak tiskem, tak i radiovým vysíláním.

Program mezinárodní akce Made in

Všechny zveme na naši mezinárodní akci Made in, která začíná v pátek 23. září. Až do soboty 1.října máme připravené zajímavé přednášky, debaty, promítání dokumentů, pořádání happeningu a dalších aktivit, kam se můžete připojit. Podrobný program s odkazem na mapu areálu ČZU, kde se většina programu odehrává, najdete po rozkliknutí odkazu. Máte se na co těšit a my se těšíme na Vás.

Memorandum o.s. Mladí zelení a Strany zelených

Věříme, že veřejnou angažovanost je žádoucí rozvíjet jak v prostoru občanských iniciativ, tak v politické straně. Obě strany memoranda vycházejí ze stejného ideového a hodnotového základu – zvláště trvale udržitelného rozvoje, lidských práv, ochrany životního prostředí, ochrany svobody a solidarity. Chceme se společně a každý na základě svých možností podílet na procesu zlepšování politické a občanské kultury a prohlubování demokracie v České republice. Nabízíme možnost mladým lidem se seznámit se zelenou politikou, fungováním neziskového sektoru i politické strany. Považujeme se za nedílnou součást českého a evropského proudu zeleného hnutí a cítíme potřebu zelené hodnoty společně chránit a rozvíjet.

Vyjádření MZ k situaci na Šluknovsku

Mladí zelení jsou znepokojeni rostoucími projevy nenávisti a rasismu v příhraničních oblastech Šluknovského výběžku. Považujeme tuto situaci za opravdu vážnou a myslíme si, že část viny nese i současná vláda, která se tímto problémem prakticky vůbec nezabývá. Navíc si na svých ministerstvech vydržuje osoby přímo rasismus podporující, které ho dále vštěpují žákům a studentům na školách.

Quo vadis, Národní galerie?

Kulturní sekce o.s. Mladí zelení sdílí rozpaky odborné veřejnosti nad jmenováním Vladimíra Rösla ředitelem Národní galerie. Jsme znepokojeni především přístupem nového ředitele, který své první kroky nedokázal pojmenovat jinak než, že za nejhorší považuje s příchodem „začít něco řešit“. Tento postoj si nelze vysvětlit jinak než absencí vize a koncepce Národní galerie.

Oceňujeme fakt, že složení komise, která doporučila ministru kultury Vladimíra Rösla, stejně jako její hlasování bylo veřejné, přesto postrádáme adekvátní argumentaci k rozhodnutí, aby Národní galerii vedl především zkušený manažer a ekonom. Bude snad finanční stabilita prioritou i v dalším období této instituce, která se dlouhodobě potýká atraktivitou pro veřejnost a klesající návštěvností (údaje z výroční zprávy za rok 2009 uvádějí 376 310 návštěvníků za rok, oproti roku 1998 tak klesla návštěvnost o 45%)?

Asociál na Ministerstvu sociálních věcí

Ministr Drábek představil další ze svých jalových asociálních návrhů. Navrhl nové náklady na dohodu o provedení práce, což má pokrýt díry v rozpočtu po nesmyslném hospodaření v minulých obdobích pánů Kalouska, Vondry a dalších. Tento krok ale stíží přístup k práci početným skupinám občanů. Nejvíce biti budou současní i budoucí studenti, kteří nejčastěji pracují právě na dohodu o provedení práce.

Vláda proklamuje soběstačnost, avšak studenti by tímto opatřením nedosáhli ani částečné finanční nezávislosti na své rodině. Nehledě na skutečnost, že ztíženou možností práce během studia nedosáhnou mnozí budoucí absolventi požadované praxe, čímž jsou znevýhodněni na trhu práce.