anna_gump2Členka Strany zelených a Mladých zelených Anna Gümplová byla v Marakéši, kde probíhala konference COP22 o klimatických změnách. Zástupci a zástupkyně z celého světa jednali především o implementaci Pařížské dohody, která se podepsala loni na COP21 v Paříži. Anna nebyla přímou účastnicí konference, ale souběžného klimatického kempu AlterCOP pořádaného Federací mladých evropských zelených.

Co bylo cílem AlterCOPu?

Denně jsme se scházeli se zástupci a zástupkyněmi Evropských mladých zelených či různých neziskových organizací, kteří nás o probíhajícím vyjednávání bezprostředně informovali a poté následovaly diskuze. Jedním z hlavních cílů klimatického kempu bylo přivést mladé zelené z celé Evropy na místo, kde se konala tak významná událost pro celé klimatické hnutí. Sešli se tam aktivisté a aktivistky s velmi rozmanitými zkušenostmi, zájmy a dovednostmi, aby se mohli od sebe navzájem učit a povzbuzovat se ve svých aktivitách.

Jak výstupy z konference hodnotíš?

I přes to, že se mnohého dosáhlo, velmi nás rozhořčily zejména dvě věci; reprezentace mladých (YOUNGO, FYEG etc.) neměla téměř žádný prostor vyjednávání ovlivnit a ani s ní nebylo nic konzultováno i přes to, že klimatické změny se týkají předvším nás, nastupující generace. Druhou věcí bylo zklamání z Evropské unie, která podle mě selhala v převzetí jasného a rozhodného vedení konference poté, co se z USA stal nejistý partner, a místo tak přenechala Číně.

Více k výsledkům konference najdete na oficiálních stránkách konference.