V pátek 13. března bude Evropská rada projednávat nový zákon o informačních technologiích. Z dosavadních zpráv vyvstává obava, že tento zákon by mohl omezit síťovou neutralitu (Net Neutrality).

Tato obava vedla evropské mládežnické organizace napříč politickým spektrem k sepsání manifestu Zachovejme svobodný internet! Mladí zelení, o.s. se k tomuto manifestu připojili jako doposud jediná česká organizace.

„Zachování svobodného internetu, je zásadní otázkou lidské svobody v 21. století. Proto musíme dohlédnout na jednání Evropské rady, která rozhoduje o celoevropském prostředí, a tudíž se logicky stává terčem lobbistů velkých firem. Je však potřeba myslet především na zájmy občanů. Jako Mladí zelení proto vítáme a rozhodně podporujeme tuto iniciativu celého spektra evropských mládežnických organizací, která říká jasné ‚Ne!‘ cenzuře internetu,“ vysvětluje důvody podepsání manifestu Tomáš Křemen, mluvčí Mladých zelených.

Přikládáme přeložené společné prohlášení:

„Poprvé v dějinách se sjednotila evropská mládež od konzervativní po progresivní, od levicové po pravicovou, od severu na jih a od východu na západ, aby se společně postavila za téma, které považuje za zásadní.

Postavili jsme se za svobodný Internet, Internet bez cenzury. Internet, kde se se všemi daty zachází rovnocenně. Internet bez síťové diskriminace. Internet bez proti-konkurenčních dohod.

Jako evropská mládež tudíž vyzýváme Radu Evropské unie, aby na jednotném digitálním trhu zachovala síťovou neutralitu tak, jak navrhuje Evropský parlament. Nabádáme Radu EU, aby jasně definovala síťovou neutralitu, bez jakýchkoli mezer v zákoně, za účelem ochrany rovnosti, umožnění spravedlivé soutěže a podpory inovací.“

Text manifestu a další informace: http://youth4netneutrality.eu/