Světový den uprchlíků rozhodně není dnem k oslavám. Nikdy od Druhé světové války, nebylo na světě tolik lidí donuceno okolnostmi opustit své domovy. Mezitím se evropský přístup k migraci ukazuje jako naprosté selhání.


Extrémní množství vysídlených osob, kterého jsme svědky, je důsledkem toxického mixu neoliberalismu, kolonialismu a především rasismu. My, Mladí zelení, jsme nešťastní a zahanbení, když vidíme, že náš kontinent hraje hlavní roli ve vytváření, udržování a vydělávání na systému, který nutí lidi prchat ze svých domovů. Pašeráci, kteří uprchlíky převážejí přes pouště a moře, nejsou zodpovědní na smrt těchto lidí, ale jsou pouze symptomem tohoto zvráceného systému. Pokud chce Evropa bojovat se skutečnými viníky, musí bojovat s těmi společnostmi, které prosazují ještě více militarizované hranice, a s těmi, kteří je budují. Pokud chce Evropa bojovat s pravými viníky, kteří nutí lidi prchat, musí všechnu svou moc nasměrovat k regulaci těch, kteří skrz své velké korporace obírají chudé státy o jejich bohatství, a profitují z jejich nestability.

Co potřebujeme udělat, není bojovat s migrací, ale bojovat za právo lidí se svobodně rozhodnout, jestli chtějí zůstat doma beze strachu z okolí a nebo jít dobrovolně kamkoliv, kam chtějí. Tyto bitvy by měly být bojovány tady v Evropě.

Nedávná zpráva UNHCR vykresluje celý tento katastrofální obraz světa v pohybu. My požadujeme, aby Evropa splnila očekávání nás Mladých Evropanů i uprchlíků. Musí být vytvořeno více bezpečných a legálních cest do EU skrz humanitární víza, slučování rodin a přesídlování. Toto je jediná možná prevence úmrtí ve Středomoří a na Sahaře. Pro ty, kteří stále musí využít tu nejnebezpečnější mořskou trasu, musíme zajistit úspěšné hledací a záchranářské mise. . Externalizace možnosti azylu musí přestat, stejně tak jako spolupráce  s nedůvěryhodnými partnery nejen jižního Středomoří, ale i jiných států. Libye NENÍ partner Evropy a je pobuřující, že Evropa nadále vyjednává se státem, který byl mnohými experty opakovaně nazván „peklem“ nebo i horšími přívlastky. Je také nejvyšší čas na zrušení dohody mezi EU a Tureckem a také všechna další  vyjednávání, která vycházejí z této dohody. Zejména tím myslíme okamžité zastavení spolupráce na přípravě Libyjské pobřežní služby, protože se čím dál jasněji ukazuje, že tato pobřežní stráž je zainteresována do množství případů, kdy došlo k  porušení lidských práv.

 

Do dnešního Světového Dne uprchlíků, Evropa nese odpovědnost za úmrtí 2000 lidí ve Středozemí , a to jen za rok 2017. Za poslední roky utonulo v tomto bezedném mořském hrobě desetitisíce lidí. Kolik dalších jich Evropa ještě zabije svojí smrtící migrační politikou?

 

 

Zdroj:  fyeg.org