V sobotu 4. 11. 2006 se po celém světě ve světových metropolích pořádají různé happeningy a demonstrace ku příležitosti Global action day, který má upozornit na rostoucí změny klimatu. Týden na to, tzn. 11. 11. 2006 se k tomuto tématu koná konference OSN v Nairobi.
Mladí zelení k této příležitosti pořádají „klima víkend“, který začíná v pátek 3. 11. od 16:30 v prostorách skautské základny v Sedmihorkách v Praze, kde budou probíhat různé přednášky a diskuze s odborníky na téma globální změny klimatu. V sobotu 4. 11. se připojujeme ke světovému Global action day a to v podobě happeningu od 14 hodin na Palackého náměstí v Praze.

V únoru 2005 vstoupil v platnost Kjótský protokol, který se týká závazku jednotlivých zemí snižovat emise skleníkových plynů – hlavní nástroj v boji proti klimatickým změnám.
Státy, které Kjótský protokol podespaly se zavazují ke snížení skleníkových plynů do roku 2012 přibližně o 5% vzhledem ke stavu z. r. 1990.
Česká republika má snížit své emise o 8%, což se jí, vzhledem k útlumu těžkého průmyslu po roce 1990, poměrně daří. Avšak i tak stále patří k největším znečišťovatelům v Evropě v množství vypuštěného CO2 na jednoho obyvatele. Dokonce v posledních letech naše emise na jednoho obyvatele opět stoupají.

Požadujeme, aby naši politici rozhodli o budoucím postupu do roku 2008. Aby nastavili přísnější limity a vyšší cíle při omezování emisí a v neposlední řadě více akčnosti při omezování emisí na národní úrovni. S tím souvisí zvýšení investic do obnovitelných zdrojů energie, zvýšení energetické účinnosti a energetických úspor a rozšíření platnosti globálních dohod i na další sektory průmyslu.

Josef Šmída, předseda Mladých zelených, k tomu dodává: „Klimatické změny opravdu nejsou žádným science fiction, tak jak k tomu ještě nedávno široká veřejnost přistupovala. V boji proti klimatickým změnám již není mnoho času nazbyt. Je třeba začít již teď. Svět se otepluje rychleji než kdykoli předtím za posledních 10 000 let. Změny klimatu a stoupající hladina moře už nyní ohrožuje vodní zdroje, produkci potravin, rybolov. V Evropě vedou změny klimatu k zvýšeným počtům povodní, období sucha, neúrody, ale i k celkové ohrožení biodiverzity. I z tohoto důvodu považuji Kjótský protokol a jemu podobné mezinárodní úmluvy za velmi důležité v boji proti chaosu, který nazýváme globální změny klimatu.“