V sobotu 4. 11. 2006 se po celém světě konaly různé happeningy, demonstrace a jiné veřejné akce ku příležitosti Světového klimatického dne, který má upozornit na problém změny klimatu. Tento den odpoledne uspořádali Mladí zelení happening na Palackého náměstí a poté před budovou MŽP.
Hlavní transparent „101,9 mil tun CO2 – MŽP styď se!“ měl upozornit na „dárek“, který naše ministerstvo připravilo na tento světový den. Minulý týden byl zveřejněn návrh alokačního plánu, který rozděluje ročně mezi český průmysl 101,9 miliónů tun emisí CO2. Opakuje se scénář z prvního kola rozdělování povolenek, kdy Česko rozdělilo povolenky na 97 mil. tun. a reálné emise zůstaly hluboko pod, konkrétně na 82 mil. tun v roce 2005. Tímto nadhodnocováním emisí mizí motivace pro větší efektivnost, ale i celý systém ztrácí na účinnosti a cena povolenek se hluboko propadne.

Josef Šmída, předseda Mladých zelených: „ Je těžké dělat osvětu u veřejnosti o tomto problému, když velká část českých politiků stále klimatické změny bagatelizuje a někteří dokonce i popírají, že zdrojem změn klimatu je lidská činnost. Ministerstvo životního prostředí by mělo jít příkladem a mělo by být tahounem v oblasti politiky snižování emisí skleníkových plynů. Nový návrh alokačního plánu pro emisní obchodování je však naprostým opakem. V nejbližších dnech se obrátíme na naší vládu s žádostí o změny tohoto plánu, tak aby odpovídal realitě.“