HISTORIE

2001

Založení občanského sdružení


2002 – 2004

 


2005

 • O víkendu 22.-.23. října se na Vysočině konal sněm Mladých zelených. Dvě desítky mladých z celé republiky pomohlo se zemědělskými pracemi na ekologické farmě Baucis a seznámili se při tom s praktickými i teoretickými aspekty bio-zemědělství. V rámci sněmu se mj. debatovalo o budoucích aktivitách a projektech. Hlavním témata byla dohodnuta právě ekologické zemědělství a bio-potraviny, dále pak globální změny klimatu a obnovitelné zdroje energie, ekologický životní styl či ekologické a sociální problémy globalizace.Předsedou sdružení byl zvolen Josef Šmída, dvacetiletý student z Prahy. „Mladí zelení jsou v západní Evropě respektovaným hnutím mladých lidí s aktivním a kritickým zájmem o dění ve světě. V ČR jsme zatím na začátku, ale situace se nadějně vyvíjí. V novém předsednictvu jsou motivovaní lidé a těším se na naši společnou konstruktivní práci. Témata, kterým se budeme věnovat jsou seriózní problémy dnešního světa a věřím, že i naší činností můžeme pomoci s jejich řešením.“říká novopečený předseda. Na sněmu byl také odsouhlasen vznik nového místního sdružení Mladých zelených v Ústí nad Labem. Jiří Škoda z Ústí toto komentuje: „ Činnost Mladých zelených nás velmi oslovila a chtěli bychom se zapojit do dalších aktivit a přidat i vlastní témata jako např. ochrana životního prostředí před chemikáliemi. Chceme se také zapojit do různých mezinárodních projektů, ve kterých sdružení participuje.“ V sobotní podvečer zavítalo na sněm několik členů nového předsednictva Strany zelených v čele s novým předsedou Martinem Bursíkem. V neformální atmosféře se debatovalo o vzájemném vztahu sdružení a strany a domlouvala se budoucí spolupráce. Řeč přišla také na odborná témata, jako např. ekologická daňová reforma. Jiří Jeřábek, 1. místopředseda Mladých zelených, k tomuto dodává: “Jsme rádi, že jsme se mohli osobně setkat s novým předsednictvem SZ a seznámit se navzájem s našimi plány. Ačkoliv nejsme součástí SZ, chceme se „starou zeleninou“ spolupracovat a stát se platformou pro mladé zájemce o zelená témata a politiku.“

2006 – 2009

 • 2006 O víkendu 25. – 26. listopadu 2006 se konal každoroční Sněm o.s. Mladí zelení. V přívětivém prostředí ekologického vzdělávacího centra v Kosteleckých horkách na Královéhradecku, kde se sněm uskutečnil, Mladí zelení z celé republiky odhlasovali nové znění Stanov MZ, odstoupilo předsednictvo včetně předsedy a volilo se nové. Debatovalo se také o vztahu ke Straně zelených či s experty z Nesehnutí a Hnutí Duha na téma problematiky hypermarketů a jejich vlivu na společnost z hlediska sociálních a ekologických dopadů. Josef Šmída obhájil svoji pozici předsedy a ke svému znovuzvolení dodává: „Jsem rád, že jsem dostal silný mandát a že mohu pokračovat v práci, kterou jsem před rokem načal. Zbytek předsednictva se obměnil, nicméně věřím, že společně uděláme mnoho práce a aktivity našeho sdružení budou jen narůstat. Mladí zelení mají ambice stát se respektovaným environmentálně – politickým občanským sdružením, tak jak tomu je v jiných zemích, především v západní Evropě.” Na proběhlém sněmu Mladí zelení představili rovněž své plány do budoucna. V současnosti se sdružení podílí na realizaci několika projektů jak s místním, tak mezinárodním významem. Za zmínku stojí kampaň ohledně globálních změn klimatu, která byla odstartována 4. listopadu 2006 v den Světového akčního dne proti změnám klimatu. Mladí zelení jsou členy Climate Youth Network a zapojeni do Climate Change Campaign Evropské federace Mladých zelených. 
 • 2009 Účastníci Sněmu Mladých zelených v Havlíčkově Brodě se shodli na podpoře manifestu Zelení 2010: Demokratizujme trh a zároveň vyjádřili podporu kandidatuře Matěje Stropnického na předsedu Strany zelených. Ten se bude volit na nadcházejícím sjezdu strany, který se bude konat o víkendu 4. – 6. 12. v Brně.Do dalšího roku vstupují Mladí zelení se zcela novým vedením. Novým předsedou se stal Matouš Korbel, 1. místopředsedou byl zvolen dosavadní člen PMZ Štepán Mairovský. Zbývajícími členy předsednictva jsou Lucie Heidlerová, Tibor Schwarz a Jiří Škoda. „Občanské sdružení Mladí zelení se na svém sněmu dohodlo na svých prioritách na tento rok. Svoji budoucnost vidíme nejen v obvyklé spolupráci s evropskými zelenými, ale i v kooperaci s neziskovým sektorem a především Stranou zelených. Uvítali bychom, kdyby došlo k většímu formálnímu sblížení obou organizací. Plánované změny stanov SZ by mohly být ideální šancí pro vstup Mladých zelených do struktur SZ,“ říká ke svému zvolení nový předseda Matouš Korbel a dodává: „Další naší prioritou je rozšíření členské základny a pokus o aktivizaci mladých lidí. Chceme také, aby myšlenky zeleného hnutí zapustily své kořeny i v české společnosti. Proto připravujeme projekty, kterými bychom chtěli poukázat na ekologické a sociální problémy dnešního světa.“

2010

 • My, MLADÍ ZELENÍ, silně protestujeme proti plánovanovanému umístění národního systému protiraketové obrany (NMD) USA v Česku a Polsku, konkrétně proti radarové základně v ČR a raketové základně v Polsku. Vyjadřujeme tak svůj nesouhlas s plány Bushovy administrativy, které jsou v naprostém rozporu s politikou a principy Zelených, na umístění NMD Spojených států na území České republiky a Polska. Většina lidí v Česku a Polsku, stejně jako v ostatních evropských zemích tyto plány odmítá. Zároveň odmítáme oficiální důvody uváděné pro výstavbu NMD jako pouhé záminky.        ZDROJ

2011 – 2015

 • 2012 My jsme Evropa! Manifest Evropy zdola: Rok dobrovolníků Evropy – taxikářů i zdravotních sester, dělníků i nezaměstnaných, učitelů i zubařek, umělců i novinářek, studentů i důchodců – jako odpověď na eurokrizi. Evropská mládež, vzdělanější než kdykoli dosud, prožívá – pod hrozbou státního bankrotu a krachů pracovních trhů – svůj vlastní „evropský osud“. Každý čtvrtý Evropan do 25 let je nezaměstnaný. Mladým lidem, kteří rozložili své stany na náměstích měst a zvedli svůj hlas ve Španělsku, Portugalsku, v Americe, v severní Africe nebo v Moskvě, jde o sociální spravedlnost. Všude roste zuřivost z politiky, která obrovskými sumami zachraňuje banky, ale budoucnost své mládeže projídá. Jaká budoucnost však pak čeká Evropu, jež bude stále rychleji stárnout?  Odkaz na celý text
 • 2014 Předsednictvo MZ: Tomáš Křemen, Anna Wünschová,Matouš Korbel, Adam Weiss, Filip Schneider

2016

 • Pořádáme konferenci FYEG! Účastníci a účastnice, jež se sjeli z různých evropských zemí, diskutovali rozličná témata, jednotlivé panely nesly například názvy: „Co takhle být (znovu) radikální“ nebo „Jak zatočit s krajní pravicí?“. Přítomní se především zamýšleli nad budoucností Evropy.  Závěrečný panel se jmenoval „Mnohonásobné krize, jedna příčina?“. Panelisté se zamýšleli mimo jiné nad tím, jak postupovat, aby lidé sužovaní sociálními otřesy nevlétali do náruče xenofobním politikům. V diskusi mimo jiné zaznělo, že není dobré lidi nálepkovat, důležité je naslouchat jim a diskutovat s nimi. Zazněl i příklad z praxe: lidem, kteří vystupovali a protestovali proti uprchlíkům, bylo nabídnuto, aby vyjeli do uprchlického tábora. Když viděli podmínky, v jakých uprchlíci žijí, změnili názor, zapojili se do pomoci a volali po solidaritě

 • Založení MO Pardubice

2017

 • Zvoleno nové PMZ
 • Aktualizovány stanovy MZ
 • Založení MO Ostrava 

 

© 2021: Mladí zelení | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress