Mladí zelení v pořadu Máte slovo na téma právo na umělé oplodnění

Má každý právo na dítě? Budou dětem chybět vzory? Mají rodiče, kteří podstoupili umělé oplodnění právo na sociální dávky? Zítra na ČT1 můžete od 21:25 vidět naše členky diskutovat v publiku pořadu Máte slovo, tentokrát o právu na umělé oplodnění. Potřebují zájemkyně souhlas partnera se zákrokem? V souvislosti s tím pořádáme spolu se Stranou zelených […]

Antikapitalistická/ekonomická

Socio-ekonomická skupina se ve své činnosti zaměřuje na taková témata, která související se současným společensko-ekonomickým modelem a v něm obsaženým rozporům. Vychází z přesvědčení, že tento ekonomický model je i přes svou zdánlivou stabilitu  dlouhodobě neudržitelný a to zejména s ohledem na jeho vlastnost nerovnoměrně rozdělovat bohatství, vytvářet odcizené společenské vrstvy, drancovat přírodní zdroje a zásadně měnit samotné […]

Antifašistická/lidskoprávní

Popis: Lidskoprávní pracovní skupina chápe lidská práva tak, jak je stanoví Všeobecná deklarace lidských práv, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a další úmluvy OSN. Neklade si za cíl tento koncept měnit nebo s ním polemizovat. Naopak cílem skupiny je prosazování, ochrana a další rozvoj lidských práv. Při plném vědomí toho, jak […]

Stanovy Mladých zelených

Dokument ke stažení v PDF STANOVY MLADÝCH ZELENÝCH Čl. I. Název, zkratka, logo, sídlo 1.1. Název spolku zní: Mladí zelení. 1.2. Používaná zkratka „MZ“. 1.3. Symbol MZ: používaným symbolem MZ je rys ostrovid, rys ostrovid je rovněž i součástí loga MZ. 1.4. Sídlo: Senovážné náměstí 994/2, 110 00, Praha 1. 1.5. Spolek je veřejně prospěšnou […]