Stanovisko k TTIP

Transatlantické partnerství pro obchod a investice Mladí zelení jsou velmi znepokojeni probíhajícím vyjednáváním o Transatlantickém partnerství pro obchod a investice (TTIP) mezi USA a Evropskou unií. Naše znepokojení plyne z několika okolností, které podle nás ohrožují naši společnost a vystavují ji riziku využívání korporacemi. Mohlo by se jednat o největší obchodní dohodu v dějinách a […]

Memorandum o.s. Mladí zelení a Strany zelených

Věříme, že veřejnou angažovanost je žádoucí rozvíjet jak v prostoru občanských iniciativ, tak v politické straně. Obě strany memoranda vycházejí ze stejného ideového a hodnotového základu – zvláště trvale udržitelného rozvoje, lidských práv, ochrany životního prostředí, ochrany svobody a solidarity. Chceme se společně a každý na základě svých možností podílet na procesu zlepšování politické a občanské kultury a prohlubování demokracie v České republice. Nabízíme možnost mladým lidem se seznámit se zelenou politikou, fungováním neziskového sektoru i politické strany. Považujeme se za nedílnou součást českého a evropského proudu zeleného hnutí a cítíme potřebu zelené hodnoty společně chránit a rozvíjet.