Výrok Karla Schwarzenberga, ministra zahraničních věcí ČR „Lovu zdar“ je daleko za hranicí vkusné bodré humornosti, která mu dosud zaručovala lidovou popularitu. Obdobně pomýleně se vyjádřil Petr Nečas při pietě ke květnovému povstání: „Vlajka s hvězdami a pruhy je symbolem opravdové svobody. …. Zlo se dnes rozpozná o něco hůře než v tehdejší době, proto bych zde také rád vzpomenul nedávné dopadení globálního symbolu zla.“

To, že je dnes zlo hůře rozpoznatelné, je naopak důvod k opatrnosti hodnocení události, o jejíchž okolnostech jsou nám informace dávkovány jen pozvolna. Je to také důvod nepodléhat slepě symbolice zla, ale hledat jeho skutečné příčiny. Domníváme se především, že politikům ve středu Evropy se nepřísluší vyjadřovat po způsobu texaských pistolníků.