Mladí zelení jsou nezávislým občanským sdružením a případná další spolupráce se Stranou zelených zůstává na rozhodnutí každého člena a členky MZ. Strana zelených deklaruje svoji otevřenost pro spolupráci s občanským sdružením Mladí zelení a ochotu spolupracovat s jejími členy a členkami všude tam, kde se naše cíle protínají. Strana zelených i Mladí zelení respektují vzájemnou autonomii v personálních otázkách.

Mladí zelení nabízejí Straně zelených:

Spolupráci na vzdělávacím projektu Zelená akademie.

Spolupráci v konkrétních projektech a kampaních, zaměřených zejména na mladé lidi.

Prostor pro sdílení a otevřenou diskuzi mladých lidí.

Mezinárodní výměnné akce v rámci FYEG (Federation of Young European Greens) a jiných organizací.

 

Strana zelených nabízí Mladým zeleným:

Odkazy na webových stránkách (na webu SZ odkaz na MZ a naopak).

Oslovení nových členů SZ s nabídkou členství v MZ (součást přihlášky do SZ, informace v balíčku pro nové členy).

Možnost poslat zvací dopis od MZ do „Zelené sítě“.

Po dohodě využívání některých prostorů, kterými disponuje SZ, k aktivitám sdružení.