RADA MO OSTRAVSKO

  • MLUVČÍ: Jaroslav Michl
  • PŘÍSEDÍCÍ:  budou zvoleny

KONTAKT

  • Facebook
  • e-mail: ostravsko@mladizeleni.cz

POČET ČLENEK A ČLENŮ: 7 (ke dni 20. 12. 2017)