Ve dnech 20. a 21. ledna se uskutečnil sjezd Strany zelených. Na něm Zelení zvolili nové předsednictvo. Předsedou se stal Petr Štěpánek, starosta Prahy 4. Do vedení strany se dostala též naše členka Petra Jelínková a náš člen Vít Masare. Blahopřejeme!

Mezi pozvanými hosty byl i náš spolumluvčí Petr Doubravský, který za Mladé zelené přednesl projev:

Vážení zelené, vážené zelení, vážení hostky, vážení hosté,

 

Do nového roku vstupují Mladí zelení opět o něco silnější a zkušenější. Máme téměř devadesát členů a členek, plně fungují místní organizace v Praze, Pardubicích, na Ostravsku a nově také v Brně. Nebude tomu dlouho a rozšíříme svoji činnost též do Českých Budějovic.

Na mezinárodní, a především na evropské, úrovni jsou čeští Mladí zelení jednou z nejaktivnějších organizací. V minulém roce byla do Výkonného výboru Federace mladých evropských zelených zvolena naše členka Zuzana Pavelková. Stali jsme se partnerskou organizací východoevropské CDN a členstvo aktivně participuje jak na vzdělávacích seminářích těchto organizací, tak na jejich přípravě. Z nich zmíním například seminář AlterCOP, který se uskutečnil na podzim minulého roku souběžne s klimatickou konferencí COP23 v německém Bonnu. Je zcela zřejmé, že čeští Mladí zelení mají v evropském zeleném hnutí své místo.

Jednou z našich priorit pro příští rok je aktivní zapojení se do kampaně Federace mladých evropských zelených pro volby do Evropského parlamentu. V té chceme tlačit témata týkající se mladých lidí a jednoho či jednu z nás do evropského parlamentu dostat.

Myslím, že spolupráce Strany zelených a Mladých zelených je pro obě strany přínosná. Společně jsme uspořádali zelený blok na Prague Pride. Dali jsme najevo, že práva osob s menšinovou sexuální či genderovou identitou nám nejsou lhostejná. V rámci voleb do poslanecké sněmovny jsme letákovou kampaní podpořili naše členy a členky na vašich kandidátkách, aktivně jsme vyjížděli kampaňovat do regionů a v Ostravě jsme ve spolupráci se stranou zelenou uspořádali několik úspěšných diskusí. Brněnští Mladí zelení se pak zapojují do akcí za nádraží v centru.

Není však pravdou, že náš vzájemný vztah je ideální. Stejně tak, jako to vnímají někteří z vás, vnímáme to i my. Jedním z úkolů pro vaše, a stejně tak pro naše, nové předsednictvo bude přenastavit fungování naší spolupráce. Cesta k ideální spolupráci vede jedině přes dialog, protože jedině skrze dialog funguje demokracie. Spolupráce dvou organizací, ať už mládežnických nebo seniorských, musí být založena na principu rovnosti. Jen tak k sobě můžeme chovat úctu a jen tak lze úctu přijímat.

Od zelených, ale nejen jich, často slýchám, že jsou v politice pro to, aby po sobě zanechali svět v lepším stavu. Jsme to my, kdo po vás budou svět přebírat a pokud se má svět pro nás lepšímu stavu přiblížit, je potřeba nám naslouchat. Je potřeba vést mezigenerační dialog založený na vzájemném respektu. Jsme mladí lidé, máme zelené hodnoty, chceme ekologicky i sociálně spravedlivý svět, a zcela legitimně se hlásíme o slovo.

Všichni úspěšní Zelení v Evropě mají své mladé zelené. To si uvědomuje i Evropská strana zelených. Ve své nedávno přijaté rezoluci vyzývá mimo jiné k podpoře autonomních mládežnických křídel, k účasti jejich členů a členek ve stranických orgánech, ale i k vysílání mladých lidí do voleb. Zelené strany napříč celou Evropou se potřebují oživit a omladit.

Hlas mladých musí být slyšet v ulicích i v politice. Je to naše budoucnost!

Děkuji za pozvání a přeji vám, aby sjezd dopadl tak dobře, jak to jen jde.