Do dalšího roku vstupují Mladí zelení se zcela novým vedením. Novým předsedou se stal Matouš Korbel, 1. místopředsedou byl zvolen dosavadní člen PMZ Štepán Mairovský. Zbývajícími členy předsednictva jsou Lucie Heidlerová, Tibor Schwarz a Jiří Škoda.

„Občanské sdružení Mladí zelení se na svém sněmu dohodlo na svých prioritách na tento rok. Svoji budoucnost vidíme nejen v obvyklé spolupráci s evropskými zelenými, ale i v kooperaci s neziskovým sektorem a především Stranou zelených. Uvítali bychom, kdyby došlo k většímu formálnímu sblížení obou organizací. Plánované změny stanov SZ by mohly být ideální šancí pro vstup Mladých zelených do struktur SZ,“ říká ke svému zvolení nový předseda Matouš Korbel a dodává: „Další naší prioritou je rozšíření členské základny a pokus o aktivizaci mladých lidí. Chceme také, aby myšlenky zeleného hnutí zapustily své kořeny i v české společnosti. Proto připravujeme projekty, kterými bychom chtěli poukázat na ekologické a sociální problémy dnešního světa.“