Štěpán Mairovský, člen předsednictva Mladých zelených dodává: „Je pro nás nepřijatelné, aby polská vláda takovým způsobem zasahovala do soukromí lidí a diskriminovala určitou část společnosti. Snahu polského ministra školství je navíc třeba vnímat v kontextu současné polské politiky a snahy o absolutní zákaz potratů, zákaz rozvodů či pokusů o potlačování svobody slova. Takový vývoj u našich severních sousedů by nás neměl nechávat klidnými“.

Mladí zelení posílají protestní dopis na polskou ambasádu v Praze. Poté se ve čtvrtek 19.4. zúčastní demonstrace před polským zastupitelstvím ve Vídni, kde předají zástupci Evropských mladých zelených a Evropské strany zelených polskému velvyslanci dopis protestující proti tomuto diskriminačnímu zákonu.

Kontakt:

Štěpán Mairovský
člen předsednictva
o.s. Mladí zelení
mairovsky@seznam.cz
774 887 170

Příloha:
Dopis polské ambasádě

VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE
Eksc. JAN PASTWA
Valdštejnská 8
118 01 Praha 1

V Praze, 18. 4. 2007

Žádost o přehodnocení zákona polského ministra školství

Vaše excelence,
vážený pane velvyslanče,

píšeme Vám, protože jsme znepokojeni plány polského ministra školství, pana Romana Giertycha, jehož ministerstvo navrhuje zákon, který navrhuje trestat každého, kdo propaguje homosexualitu ve školách či jiných vzdělávacích zařízeních.

Dle našeho názoru se jedná o diskriminaci menšin, což je proti Chartě základních práv EU, kterou Polsko akceptovalo vstupem do Evropské unie.

Nesouhlasíme také se snahou zakázat rozvody či zakázat potraty, kdy žena byla znásilněna či dítě ohrožuje její život. Domníváme se, že existují jiné metody, jak podporovat rodinu než pomocí zákazů a trestů.

Tímto Vás zdvořile žádáme, abyste uvědomil o našem znepokojení vaší vládu a požádal ji o přehodnocení zákona, který bude navrhovat polskému parlamentu.

S pozdravem,

Josef Šmída
předseda
o.s. Mladí zelení
www.mladizeleni.cz
mladizeleni@ecn.cz

Mladí zelení
Murmanská 13
100 00 Praha 10

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND IN PRAGUE
Eksc. JAN PASTWA
Valdštejnská 8
118 01 Praha 1

Prague, 18th of April 2007

Request to urge a new law proposal by the Ministry of education of Poland

Your Excellency,
dear Ambassador Jan Pastwa,

we are writing to you as we are very concerned about the plan of the Polish minister of education, Roman Giertych, to propose a law that punishes anyone who “promotes homosexuality” in schools and education establishments.

According to our opinion, this is a kind of discrimination of minorities which is against the Charter of Fundamental Rights EU that Poland accepted by joing the European union.

We also disagree with the effort to prohibit divorces and aboritions even in cases of rape or in danger of life of woman. We think that there are other possibilities to support the institution of family than restrictions and punishements.

We politely ask you therefore to inform your government about our concern and to urge your government to revalue the proposed legislation to the Polish Sejm.

Yours sincerely,

Josef Šmída
Chairman
Mladí zelení – Young Greens Czech Republic
www.mladizeleni.cz
mladizeleni@ecn.cz

Mladí zelení
Murmanská 13
100 00 Praha 10