„Klausovy výroky jsou spíše výchovné než polemické. Český prezident v nich vychází z neoliberálních ideologických východisek, které odmítají přijmout jakoukoli odpovědnost ve vztahu člověka k přírodě a budoucím generacím lidstva,“ říká Josef Šmída, předseda Mladých zelených a dodává: „Víra v nekonečné možnosti technického pokroku mu dovoluje kategoricky odmítnou princip předběžné opatrnosti, jehož uplatnění se nejednou vyplatilo, např. v koordinovaném postupu světového společenství proti ubývání ozonové vrstvy.“

„S důrazem na příspěvek člověka ke změně klimatu požadují environmentalisté okamžitá politická opatření založená na omezení ekonomického růstu, spotřeby a lidského jednání, které považují za nebezpečné. Nevěří v budoucí ekonomickou expanzi společnosti, ignorují technologický pokrok, kterého si budou užívat další generace a ignorují prokázaný fakt, že čím větší je bohatství společnosti, tím větší je kvalita životního prostředí“, říká Klaus.

„Environmentální hnutí, jehož se Mladí zelení cítí být součástí, v žádném případě neodmítá technický pokrok, snaží se pouze upozorňovat na některé jeho negativní a nezamýšlené důsledky a rizika, které z něho plynou. Člověk má přijmout odpovědnost za své chování, za ničení životního prostředí a podmínek zajišťujících kvalitu života pro budoucí generace,“ přidává Petra Melingerová, členka předsednictva Mladých zelených.

Obchodování s emisními povoleními je jedním z nástrojů, který omezuje velmi pravděpodobné negativní důsledky lidského jednání pro nás i budoucí generace. Klausovo pojetí svobody přitom jakoukoli odpovědnost člověka za jeho nakládání s přírodou odmítá.
Mladí zelení také odmítají Klausovo přirovnání environmentálního hnutí ke komunismu. Zejména náznaky, že environmentalismus si vyžádá podobné oběti jako komunismus, jsou absurdní, vybájené až komické.