Praha – Mladí zelení v dopise kritizují Václava Moravce za jeho slova v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce, kdy moderátor vyjmenovával příklady ministerstev vhodných pro ženy, když doslova říká: „Počkejte! Zdravotnictví, práce a sociální věci, lidská práva tam by se ženy hodily. Nebo to považujete za mužské resorty?“ Moderátor, dle otevřeného dopisu Mladých zelených, v tomto případě vytváří dojem, že některé resorty jsou vhodné pro muže a jiné pro ženy. „Takovéto tvrzení vytváří zdání nerovnosti pohlaví. Na posty ministryň a ministrů by jistě měly být nějaké předpoklady, ale právě pohlaví, podobně jako třeba rasa, sexuální orientace nebo náboženství jimi nejsou a být nesmí,“ píší radě Mladí zelení.

„Genderové stereotypy velmi těžce postihují českou společnost. Výčet ministerstev označených Václavem Moravcem jako vhodné pro ženy tlačí ženy do pozic pečujících. Takovéto vnímání žen komplikuje jejich postavení na trhu práce i ve veřejném životě. Mladé ženy jsou pak diskriminovány, protože by mohly otěhotnět, matky protože se budou jistojistě starat o nemocné děti, starší ženy zase kvůli péči o stárnoucí rodiče. Že by třeba mohl či chtěl pečovat muž, se již nepřipouští,“ komentuje Tomáš Křemen, mluvčí Mladí zelení, o.s.

Této diskriminaci podle Mladých zelených přispívá i nízké zastoupení žen ve veřejném životě. „Česká společnost svými předsudky požaduje po ženách především péči o domácnost. Ženy potom často už nemají čas nebo jim i chybí sebedůvěra angažovat se ve veřejném životě. Veřejný prostor jako doména heterosexuálních mužů ve středním věku škodí celé společnosti. Veřejný prostor potřebuje rozmanitost namísto jednotvárnosti, jen tak můžeme plně rozvinout potenciál naší společnosti,“ vysvětluje Anna Wünschová, zástupkyně mluvčího Mladí zelení, o.s.

Mladí zelení také upozorňují na podobné chování u moderátora Hyde parku 6.1.2014 Bohumila Klepetka, který v rámci diskuse o resortu obrany řadí ženy a priori mezi laiky, když říká: „v demokratických zemích opravdu tyto funkce zaujímají laici, ženy, lidé právě

nespojení s armádou.“ V dopise Mladí zelení upozorňují na to, že i zde se divákům podsouvá mylná představa, že na ministerstvo obrany se hodí muži a nikoli ženy, bez ohledu na jejich předpoklady, což je dle názoru Mladých zelených propagace diskriminace založené na pohlaví.

Mladí zelení dnes ráno (8.1.2014) odevzdali otevřený dopis Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. „Veřejnoprávní médium v demokratické společnosti by se mělo vyvarovat šíření konotací, které implikují nerovné postavení občanů. Takové konotace podporují mýty, kterých se snažíme jako moderní společnost v jednadvacátém století zbavit. Novinářská profese sebou nese společenskou odpovědnost, což vyplývá z definice veřejnoprávního média i z profesních etických kodexů, kterým redaktoři ČT podléhají,“ dodává Adam Weiss, člen předsednictva Mladých zelených.

 

Text Otevřeného dopisu zde.

Kontakty:

Tomáš Křemen, kremen.tomas@gmail.com, 731 345 162

Anna Wünschová, anna.wunschova@gmail.com, 734 506 876

Adam Weiss, adam.weiss@seznam.cz, 734 821 099