IMG_9177 S hesly jako „Máme rádi vládu, která pomáhá“ a „Dnes zachráníte 70 životů“ přišli dnes ráno Mladí zelení (MZ) před Úřad vlády povzbudit ministry a ministryně, aby přijali návrh Ministra vnitra Milana Chovance na trvalé přesídlení 15 syrských rodin (celkem přibližně 70 osob) na území České republiky. Nyní vítají, že se vláda nakonec rozhodla skutečně uprchlíky přijmout. Zároveň požadují, aby se výběr osob pro přijetí férový a transparentní a nezakládal se na jejich náboženské orientaci.

„Přišli jsme vyslat pozitivní vzkaz, že chceme vládu, která pomáhá a že syrské děti jsou zde vítány. Dosavadní neschopnost ČR reagovat na události v Sýrii včas a přihlásit se ke společné, sdílené zodpovědnosti byla alarmující. Vítáme proto dnešní rozhodnutí vlády a jednomyslnost, s jakou bylo přijetí uprchlíků rozhodnuto. Požadujeme, aby byly neprodleně zahájeny další kroky k jejich urychlenému přijetí. Syrské děti nemohou čekat,“ říká Tomáš Křemen, mluvčí Mladých zelených.IMG_9155

Na nedávné konferenci Vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) v Ženevě se západní stády zavázali trvale přesídlit na své území až 100 000 osob. Česká republika takovou formu pomoci v minulosti přislíbila také. Až dosud však nepodnikla žádné kroky k tomu, aby tento slib naplnila. Ostatní evropské státy přitom již ukázaly solidaritu s utrpením prchajících. Německo nabízí 20 000 míst k přesídlení, Rakousko 1500, Švédsko 1200, Francie 500, Finsko 500, Irsko 310, Nizozemsko 250, Belgie 150, Dánsko 140, Španělsko 130, Lucembursko 60, Maďarsko 30, Velká Británie a Portugalsko 23. V ČR se v posledních třech letech počet žádostí o mezinárodní ochranu přitom pohybuje na rekordním minimu za posledních 24 let. Kapacity pro přijímání zde tedy jsou, Ministerstvo vnitra mluví až o 700 možných místech.

Česká republika bude mít navíc možnost stanovit konkrétní kritéria, dle kterých budou osoby pro přijetí vybrány.

IMG_9167Ministerstvo vnitra se může opřít o své zkušenosti s přijímáním uprchlíků z konfliktních
oblastí jako například z Bosny Hercegoviny, z Kosova, Barmy nebo Uzbekistánu. Riziko přijetí osob, které jsou podle vylučovacích klausulí Ženevské úmluvy z mezinárodní ochrany vyloučeny, je tak eliminováno díky možnosti opakovaných důkladných předchozích bezpečnostních prověrek, jak ze strany Ministerstva vnitra, tak ze strany UNHCR.

„Důrazně apelujeme na vládu, aby výběr probíhal transparentně, na základě objektivních a férových kritérií, jakými je například vyšší míra zranitelnosti skupin jako jsou děti nebo osamocené ženy. Vyzíváme také ministra vnitra Milana Chovance, aby stanovil konkrétnější kritéria výběru, než je „schopnost integrovat se“. Zásadně odmítáme, aby byl výběr jakýmkoliv způsobem ovlivňován náboženským vyznáním nebo etnickou příslušností žadatelek a žadatelů,“ uvádí Tatiana Konrádová, zástupkyně mluvčího Mladých zelených.

Mladí zelení nadto vítají návrh na alokování dalších finančních prostředků pro pomoc na místě. Upozorňují však, že pomoc na místě nestačí, protože nemůže být pro spoustu uprchlíkům trvalým řešením. V hostitelských zemích jako Se Sýrií sousedící státy jako Turecko, Libanon, Jordánsko nebo Irák přijaly dohromady již více než 3 miliony osob. Pro tyto země není nadále možné zajistit všem příchozím důstojný život. Základní hygienické nebo zdravotnické podmínky jsou často velmi nevyhovující, tím spíše pro malé děti. O omezených možnostech posílat děti do škol nebo najít v hostitelské zemi práci a s ní i dlouhodobou perspektivu ani nemluvě. Bez pomoci dalších zemí je tak situace dlouhodobě neudržitelná nejen pro hostitelské státy, ale především pro uprchlíky samotné.