Mladí zelení kritizovali původní plán ČR a jsou rádi, že Evropská komise dospěla k objemu, který je bližší realitě. Celkově nižší objem povolenek v systému umožní udržet hodnotu povolenek na ceně, která bude motivující ke snaze o modernizaci, změny technologií a úspory energie. Realitě odpovídající množství povolenek je důležité pro fungování celého systému obchodování. Současné dvouleté období končí krachem, kdy se ceny povolenek snížily z třiceti euro na jedno euro za tunu, a systém tak přestal plnit svůj účel.

„87 mil. tun je stále nad reálnou produkcí oxidu uhličitého, který měla ČR v roce 2005. Toto množství rozhodně nebude mít „likvidující“ vliv na české hospodářství, jak se snaží namluvit některá lobby. Naopak se nám zdá, že by klimatická politika ČR měla být ambicióznější, pokud opravdu chceme dlouhodobě emise snižovat,“ říká Jiří Jeřábek.

„Česká republika by toto rozhodnutí měla akceptovat. Česko patří k zemím s největší energetickou náročností v Evropě a tudíž má velikým potenciál tuto náročnost snižovat. Nicméně emisní obchodování není jediný a samospásný nástroj ochrany klimatu. Zatím do něj nespadá např. doprava či menší zdroje znečištění. V tomto smyslu je velmi důležitá podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie či zavedení ekologické daňové reformy,“ dodává Josef Šmída, předseda sdružení.