Předsednictvo Mladých zelených negativně vnímá situaci, kdy na české politické scéně působí několik stran s přídomkem „zelená“, vzájemně nespolupracujících a soupeřící o stejné voliče. Ani jedna ze stran, která kandidovala v letošních volbách do Evropského parlamentu, totiž neuspěla.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu ukázaly dlouhodobou neudržitelnost stavu, kdy v naší zemi existují 3, resp. 4 zelené strany, jež oslovují přibližně stejný okruh voličů. Tento stav spolu s existencí 5% uzavírací klauzule, uplatňované ve všech druzích voleb (s výjimkou senátních) způsobuje, že relevantní zastoupení nezíská žádná z nich. Na to však doplácí nejen kandidáti rozhádaných stran a hnutí, ale především myšlenkový proud, který se snaží zastupovat.

„Shodnou-li se všechny zelené politické strany na tom, že jejich hlavními prioritami je trvale udržitelný rozvoj, ochrana lidských práv a pokračování evropské integrace, pak názorová pluralita by neměla být překážkou ke spolupráci,” říká Josef Šmída, předseda Mladých zelených.

Mladí zelení rovněž vyjadřují zklamání nad tím, že ani jedna ze tří kandidujících zelených stran neměla na předních místech mladé kandidáty, jak doporučila Evropská strana zelených. Přitom výsledky ukazují úspěchy stran, které na mladé lidi vsadily. Ať už se jedná o Německo nebo Belgii.

„Například v sousedním Slovensku byla lídryní zelené kandidátky 23letá Jana Budáčová, předsedkyně slovenských Mladých zelených,“ říká Štěpán Mairovský, člen předsednictva Mladých zelených. „A dokázala získat pro svou stranu skoro stejně hlasů jako SZ a DSZ v Česku dohromady,“ dodává Jan Labohý, místopředseda Mladých zelených

Kontakt:
Josef Šmída, spipi@seznam.cz, 728 317 921
Jan Labohý, jan.labohy@seznam.cz, 0032 471 414 616
Štěpán Mairovský, Mairovsky@seznam.cz, 774 887 170