Na celorepublikovém sjezdu Strany zelených (SZ) konaném od 24. do 25. ledna 2015 vystoupí občanské sdružení Mladí zelení (MZ) na podporu zavedení vnitrostranického institutu spolupředsednictví ve dvojici žena a muž. MZ zavedli v rámci svého sdružení spolupředsednictví již na lednovém sněmu. Straně zelených také doporučí, aby zaujala jasné stanovisko k projednávané smlouvě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy (TTIP) a znovu se vrátila k otázce klimatických změn, s ohledem na blížící se zásadní klimatickou konferenci OSN COP 21.

Jako nezávislé občanské sdružení mající názorově blízko ke Straně zelených chtějí Mladí zelení nově zaujímat stanoviska i k vybrané agendě SZ a přicházet s progresivními návrhy na změny. Sdružení na svém vlastním sněmu v lednu tohoto roku přijalo změnu stanov a podpořilo institut spolupředsednictví (spolumluvčí), ve dvojici vždy žena a muž. Zároveň rozšířilo počet členek a členů předsednictva na sudý počet 6 a přijalo genderovou kvótu pro poloviční zastoupení žen a mužů v předsednictvu. K zavedení institutu tak chce inspirovat i stranu. Na sjezdu SZ budou proto zástupci a zástupkyně sdružení delegátům a delegátkám strany rozdávat svou oficiální výzvu, na podporu spolupředsednictví vystoupí také veřejně.

Spolupředsednictví je důležitým nástrojem v prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy v politice. Zkušenosti z ostatních zemí ukazují, že spolupředsednictví podporuje dialog, demokratičtější a konsenzuálnější rozhodování a posiluje kolegiální vztahy. Spolupředsednictví může rovněž podpořit efektivnější zapojení různých názorových proudů ve straně. Vyzýváme proto Stranu zelených, aby následovala nás a další evropské zelené strany a spolupředsednictví zavedla oficiálně,“ uvádí výhody Tatiana Konrádová, zástupkyně mluvčího Mladých zelených a expertka na genderovou problematiku.

Institut spolupředsednictví či jeho různé modifikace zavedly zelené strany v Německu, ve Švédsku, v Itálii, ve Švýcarsku nebo v Polsku. Další zelené strany o jeho zavedení uvažují. Spolupředsednictví funguje také u různých mezinárodních organizací, v českém kontextu jej zavedla například Charta 77.
Kromě přijetí spolupředsednictví chtějí MZ vyzvat stranu ke spolupráci na dvou aktuálních tématech: v současnosti projednávané smlouvě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy (TTIP) a chystané konferenci OSN k ustanovení globálního závazku snižování emisí COP 21 v Paříži.

Každý jeden z argumentů proti TTIP, jako je netransparentnost celého procesu, možné přijetí mechanismu ISDS, který by de facto stavěl rozhodnutí soukromých arbitráží nad zákony jednotlivých zemí, nebo hrozba výrazného snížení evropských standardů, jak spotřebitelských, tak zemědělských, ekologických, finančních a mnohých dalších, je z našeho pohledu natolik závažný, že by měl vést k okamžitému odmítnutí celé dohody. Vyzveme proto Stranu zelených, aby k TTIP zaujala jasné stanovisko,“ uvádí Jan Hubík, člen předsednictva a vedoucí Socio-ekonomické pracovní skupiny MZ.

COP 21 může být jednou z nejdůležitějších klimatických konferencí vůbec. Změny klimatu pociťujeme už teď na vlastní kůži my všichni, například častějším výskytem povodní. Musíme tedy udělat vše proto, aby státy tentokrát konečně přijaly tolik potřebnou novou mezinárodní dohodu o boji proti klimatickým změnám. K tomu je třeba, aby se toto téma vrátilo i do české veřejné diskuze. A kdo jiný, než Strana zelených, by se toho měl chopit?“ dodává Morgan Henley, členka předsednictva MZ, která se dlouhodobě zabývá otázkou klimatických změn.

Mladí zelení nejsou oficiální mládežnickou organizací Strany zelených. Členy a členkami MZ jsou jak členové a členky SZ, tak nečlenové a nečlenky. O nezávislé spolupráci se SZ mají sepsané oficiální Memorandum.

Kontakt pro média: Tatiana Konrádová, E: tatiana.konny@gmail.com, T:+ 420 721 251 872