V sobotu 22.4.2017 se v Praze uskuteční pochod pro život a rodinu.

Není to ale paradoxní, když filosofie, kterou tzv. Hnutí pro život předkládá už dopředu vylučuje některé životy? Stojíme si za tím, že každý život je stejně hodnotný a to nehledě na rasu, postavení, genderovou identitu či sexuální orientaci. Je snad matka samoživitelka méně rodičem, než tzv. tradiční rodina? Netvoří snad rodinu také pár mužů, kteří se rozhodli mít potomka? Musí být rodiči nutně pouze pár?

Namísto obhajoby tzv. tradiční rodiny, která v důsledku poškozuje svazky, které se jí vymykají, je třeba řešit situaci jinak. Reflektovat a zlepšovat sociální a ekonomickou situací osob, které se své či sobě svěřené děti rozhodly vychovávat samy. Je třeba zrušit nesmyslnou hierarchii, v níž je manželství stavěno na piedestal, zatímco registrované partnerství pouze omezuje a stigmatizuje nehetoresexuální svazky.

Jde ale také o životy těch, kteří se z různých důvodů rozhodly/i, že rodinu nezaloží. Že předejdou těhotenství, případně, že jej přeruší. Ani tyto hlasy, hlasy žen, které se rozhodly, že ukončí těhotenství by neměly být umlčovány. Už kvůli tomu, že takové rozhodnutí nikdy není snadné, a vystavuje ženu velkému emočnímu i fyzickému náporu. Nesmí to však znamenat, že se život ženy, která se rozhodne nemít dítě, stane méněcenným.

Proti aktivitám Hnutí pro život, Výboru na ochranu rodičovských práv či Unii otců je potřeba hlasitě se vymezit. Tyto organizace skrze osoby, jež je vedou či mají mediální a společenský vliv, ohrožují práva těhotných a práva LGBTQIA* lidí a skrze svá prohlášení a lobby narušují sekulární identitu státu.

Nedovolme, aby nám konzervativní a nenávistná ideologie zasahovala do práv. 

Každý život totiž má smysl a neúplná rodina neexistuje.

Foto – kampaň “Naše fungující rodina”

přidejte se a vyfoťte se svou rodinou, nebo s těmi, kteří pro vás rodinu tvoří!

Sdílíme #MZ #mojerodina #takyrodina #protest #LGBTQ