Nejaktuálnější články jsou:

Česká republika a Francie – Předávání štafety předsednictví, Václav
Nekvapil, „http://www.boell.cz/navigation/19-495.html“:http://www.boell.cz/navigation/19-495.html

Ministři chtějí pomoci rozvojovým zemím s ochranou klimatu. Neřekli však
jak, čeká se na USA, Ondřej Rut, „http://www.boell.cz/navigation/19-458.html“:http://www.boell.cz/navigation/19-458.html

Závěry a souvislosti konference „Zajištění energetické bezpečnosti členských
států EU v rámci společného trhu s elektřinou“, Ondřej Pašek,
„http://www.boell.cz/navigation/50-450.html“:http://www.boell.cz/navigation/50-450.html

Schwarzenbergova mise na Blízký východ, Irena Kalhousová a Jan Fingerland,
„http://www.boell.cz/navigation/51-424.html“:http://www.boell.cz/navigation/51-424.html

Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického proudu, který vznikl v celosvětovém měřítku jako reakce na tradiční politiku socialismu, liberalismu a konzervatismu a dalece překračuje hranice Spolkové republiky. Našimi sdílenými hodnotami jsou ekologie a udržitelnost, demokracie, lidská práva, sebeurčení a spravedlnost. Obzvláště nám leží na srdci gendrová demokracie, tedy společenská emancipace a rovné postavení žen a mužů. Angažujeme se rovněž v oblasti rovného postavení kulturních a etnických menšin a sociální i politické participace imigrantů a imigrantek. Zasazujeme se o nenásilí a aktivní mírovou politiku.