Život člověka je nedílně spjat s přírodou. Vše co dýchá, pije, jí a požívá, má kořeny v okolních, ale i vzdálených živých či neživých ekosystémech. Šťastný, plnohodnotný a zdravý život člověka vyžaduje, aby tyto kořeny, tyto prameny života byly co nejzdravější a nejkvalitnější. V současné době ztrácí člověk pocit svázanosti s přírodou, pocit, který dovoloval využívat přírodní zdroje co nejšetrnějším způsobem.  Výsledkem nezřízeného drancování přírody jsou klimatické změny, rozšíření vážných chorob a alergií, pocity vykořeněnosti a neustálé obavy – tu z radioaktivity, tu z potravin či vody. Vznikající nesnáze nerespektují státní hranice a vyvolávají nutnost celosvětové spolupráce. Mladí zelení chtějí o těchto problémech objektivně informovat a přispívat k hledání vhodných a tvůrčích řešení. Především cestou harmonického, rovnoprávného soužití člověka s přírodou s pocitem odpovědnosti vůči Zemi, lidstvu, svému bližnímu i sobě samému. Život na zemi vznikl mnohem dříve než člověk a může existovat i bez něj.

Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

Snažíme se jednat i žít s vědomím odpovědnosti vůči Zemi, lidstvu , lidem okolo nás i sobě samému. Chceme, aby se koncepce udržitelného rozvoje společnosti stala běžným kritériem při rozhodování politiků, firem, podnikatelů i všech občanů.

Ochrana životního prostředí a druhové rozmanitosti je pro naši další budoucnost naprosto zásadní.

Rovnost a lidská práva

Jsme přesvědčení, že všichni lidé by měli mít stejná práva nezávisle na svém pohlaví, rase, sexuální orientaci, národnosti či vyznání.  Mladí zelení se budou vždy stavět proti všem druhům diskriminace a podporovat ty, kteří usilují o její odstranění.

Globalizace a solidarita

Mladí zelení kriticky zkoumají současné dění ve světě; zvětšující se propast mezi Severem a Jihem, problémy plynoucí z migrace obyvatelstva a dalších negativních projevů globalizace.

Zelení mladí

Věříme, že mladí lidé jsou hybnou silou společnosti, schopnou své ideály prosazovat nezištně. Proto se snažíme podporovat jejich občanskou angažovanost a tvořivé myšlení. Chceme, aby názory mladých lidí byly slyšet a aby byly brány vážně.

Věříme stejným ideálům, ze kterých se v sedmdesátých letech zrodilo tzv. zelené hnutí, a myšlenkám, jež přináší do politiky současné evropské strany zelených. Na rozdíl od nich se však zaměřujeme téměř výlučně na aktivity občanské povahy a udržujeme vlastní nezávislost.

Chceme, aby občanské i policitké síly začali problémy naší společnosti řešit a jsme odhodlání také přiložit ruku k dílu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *