ODKAZY

Strana Zelených /SZ/     http://www.zeleni.cz/
Strana zelených usiluje o moderní demokratickou společnost aktivních občanek a občanů. Naším cílem je ekonomicky efektivní a přitom sociálně citlivý stát, který bude ohleduplný k potřebám jednotlivých osob, rodin i životního prostředí.

Zelená re:vize         http://www.zelenarevize.cz/
Levicová platforma Zelená re:vize vznikla z potřeby rozhýbat programovou diskusi v SZ a nasměrovat ji směrem k progresivním tématům, která jsou běžná v programech západoevropských zelených stran.

Federation of Young Greens /FYEG/     http://www.fyeg.org/
je federace evropských mládežnických organizací zaměřených na zelenou politiku. Jedná se o oficiální křídlo Evropské strany zelených pro mladé. Úzce spolupracuje s východoevropskou Sítí pro spolupráci a rozvoj východní Evropy. Organizaci vede kolektivní výkonný výbor.

Socialistická solidarita /SocSol/     http://organizace.socsol.cz/
je revoluční socialistická organizace, která je se řídí těmito principy: Antikapitalismus, klimatická spravedlnost, emancipace pracujících a proti všem podobám útlaku.

Zleva proti xenofobii         http://zlevaprotixenofobii.cz/
Naším cílem není vyšachovat z tolik potřebné diskuse oponenty, ale zabránit krajně pravicovým fašizujícím skupinám v nebezpečném vzestupu. Diskuse v jejich podání totiž znamená manipulaci a hledání řešení pouze hledání cesty k moci. Buďme aktivní, vzdorujme manipulaci a nebojme se projevit svůj názor! Postavme se proti utlačovatelským tendencím a zůstaňme jednotní!

Iniciativa Ne rasismu! /INR/         https://nerasismu.noblogs.org/
je studentská antifašistická organizace. Přestože ve své společensko-politické kritice vycházíme z radikálně-levicových pozic, nechceme se omezovat a svazovat žádnou konkrétní ideologií. Svou činností se snažíme posouvat společnost směrem k její svobodnější, rovnostářštější a solidárnější podobě a jsme přesvědčeni, že toho lze dosáhnout jedině širokým, zdola organizovaným demokratickým hnutím. Chceme být proto otevřeni spolupráci s co nejširším spektrem skupin i jednotlivců. Odmítáme politiku, kde účel světí prostředky. Jsme naopak přesvědčeni, že prostředky musí odpovídat cíli. V tomto přístupu se odráží i způsob naší sebeorganizace, který vychází z naší představy o ideálním fungování společnosti. Snažíme se organizovat bez hierarchie, rozhodnutí přijímáme na základě shody čili konsensu a v našem kolektivu se snažíme vytvářet přívětivý prostor pro všechny.

Limity jsme my!      https://limityjsmemy.cz/
Jsme otevřené občanské hnutí proti těžbě a spalování uhlí zdola. Sdružujeme jednotlivce z různých aktivistických i neaktivistických skupin po celé republice. Vznikli jsme v roce 2015 v souvislosti s vládním návrhem prolomit limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách, který by ve své nejhorší variantě znamenal bourání obcí Horní Jiřetín a Černice. V kampani za zachování limitů jsme se spolu s tisícovkami lidí z celé republiky během roku 2015 stavěli proti prolomení limitů těžby na dole Bílina a ČSA v severních Čechách.

© 2021: Mladí zelení | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress