Mladí zelení ve středu 15. dubna 2015 podpořili demonstraci Anežský klášter versus Maršmeloun, která se snaží ochránit starobylou pamětihodnost, Anežský klášter, před necitlivými záměry investora a jeho snahou zde vystavět obří bytový dům.

“V Praze nalezneme mnoho vhodných ploch k nové v podobě brownfieldů, které je možno a záhodno zastavět novou zástavbou. Ovšem záměr výstavby tohoto konkrétního bytového domů do takové lokality nesměřuje. Naopak svými obřími rozměry by se stal místní “dominantou”. I my mladí si musíme vážit odkazu našich předků a jednoznačně odmítnout pokusy o ničení jejich odkazu,” vysvětluje důvody účasti na demonstraci Tomáš Křemen, mluvčí občanského sdružení Mladí zelení.

Mladí zelení svou účastí chtějí vyjádřit plnou podporu požadavkům demonstrujících:

  • Zabránit stavbě budovy, která svým charakterem likviduje památkový charakter území a omezit rozsah této zástavby.
  • Nahlédnout do smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemku mezi MHMP a investorem a její prošetření kontrolním výborem Prahy 1 a kontrolním výborem MHMP a v případě zjištění nesrovnalostí vypovězení smlouvy.
  • Zabránit zastavění pozemku, který je stále majetkem města, budovou devastující Pražskou památkovou rezervaci.
  • Zabránit zastavění území Anežského kláštera.
  • Projednání celého projektu zastupitelstvem Prahy 1 (účastník řízení) a přijetí usnesení, chránící zájmy Prahy.

 „Pokud by se stavba skutečně dokončila, byl by to vedle tunelu Blanka či karty Pražana další pomník bývalého primátora Pavla Béma. Jsme přesvědčení, že Pavel Bém již uškodil Praze přes příliš. A takovýmto postavám nepatří výstavba pomníků, nýbrž rychlé zapomnění,” dodává Anastasie Molozina, zástupkyně mluvčího místní organizace Praha Mladých zelených.

Kontakty:

Tomáš Křemen, mluvčí Mladí zelení, o.s., 731 345 162, tomas.kremen@mladizeleni.cz

Anastasie Molozina, zástupkyně mluvčího MO Praha Mladí zelení, 775 031 170, stacy.molozina@mladizeleni.cz