12. – 18. října 2013

Minsk, Bělorusko

Arménie, Bělorusko, Česká republika, Turecko, Ukrajina, Velká Británie

4 účastníci + 1 vedoucí ve věku od 18 do 25 let

hrazeno 70% cestovného / 100% strava, ubytování

přihlášky do 8. září na adresu: kremen.tomas@gmail.com

 

Občanské sdružení Mladí zelení nabízí možnost účasti na ekologicky zaměřené výměně mládeže v Bělorusku.

„Ekologické zaměření mladých: Pět živlů“ je název sedmidenní výměny mládeže, která se uskuteční od 12. do 18. října v Minsku, v Bělorusku. Na výměně se bude podílet po pěti účastnících z šesti různých evropských zemí: Česká republika, Bělorusko, Velká Británie, Arménie, Ukrajina a Turecko.

Cílem výměny je výměna zkušeností mezi jednotlivými účastníky ohledně šetrné spotřeby energie a vodních zdrojů, snižování produkce domácího odpadu a také popularizace ekologicky šetrného života a udržitelného rozvoje. Dále se bude rozvíjet multikulturní porozumění, interkulturní dialog, sdílené evropské hodnoty a tvorba vztahů pro další budoucí spolupráci.

Prostředky neformálního vzdělávání se účastníci dozvědí, jak vést ekologičtější každodenní život. Seznámí se též s konceptem ekologických domů a principy jejich stavby. Dále poskytne inspiraci, jak změnit svůj život i okolí.

Výměna si klade za cíl podnítit v mladých lidech zájem a dát prostředky k potřebným změnám ve společnosti.

Výměna bude probíhat v angličtině, avšak vedoucí každé národní skupiny bude zárověň působit jako facilitátor, na kterého se účastníci budou moci kdykoli obrátit. Všichni vedoucí se budou denně scházet za účelem průběžného hodnocení a případných úprav celého projektu dle potřeb účastníků.

Další informace o projektu: Info_pack_YE_Oct_Minsk