Milé mladé zelené a mladí zelení,

obracíme se na Vás s apelem a potřebou mobilizovat naše zelené hnutí v souvislosti s děním okolo Nového Bydžova. Věnujte této výzvě prosím svoji pozornost.

Na sobotu 12. března svolala Dělnická strana sociální spravedlnosti shromáždění, spojené s pochodem v Novém Bydžově. Akce DSSS je svolána pod zástěrkou „Proti zvyšující se kriminalitě“.

Domníváme se však, po zkušenostech s podobnými demonstracemi v litvínovském Janově a Přerově, že jde ve skutečnosti jen o shromáždění nenávisti, které má za cíl využít protiromských nálad ve společnosti k získání dalších politických bodů pro Dělnickou stranu sociální spravedlnosti a totalitářské, nedemokratické myšlenky, které tato strana reprezentuje.

Jak jistě víte, v nedávné době se v Novém Bydžově sešla skupina starostů a starostek, kteří začali volat po zvýšení represe vůči lidem, které jsme se ve společnosti naučili paušálně nazývat jako ty „nepřizpůsobivé“ (často pod zástěrkou rasismu, xenofobie a jiných obecně asociálních světonázorových proudů) a to přesto, že: „‚Nepřizpůsobivost‘ je v podstatě kladná společenská hodnota. Její odmítání umožnilo, aby v Německu ve třicátých letech minulého století převládl nacismus.“, jak tvrdí socioložka Stöcklová.

Oficiální městské webové stránky Nového Bydžova šokují svým anticikanistickým obsahem , kde se lze dočíst zcela otevřeně, že „Cikáni znásilnili!“, kde tato nenávist vůči jedné skupině obyvatel města kulminuje ve zveřejněném dokumentu s názvem Opatření města . Paušalizace a odsouzení celé jedné etnické skupiny na základě jednotlivých porušení zákonů je nejen v 21. století něco naprosto neuvěřitelného, ale především je na hranici samotného trestního zákona .  Stále věříme v demokratické zásady ČR a v hodnoty jako je právo na spravedlivý proces a jeho součást princip presumpce neviny, respekt k důstojnosti a lidským právům. Tímto konáním, které reprezentuje vedení města Nový Bydžov, jsou takové hodnoty vážně ohroženy.

Problém ostrakizace určité části obyvatel nekončí ale v Novém Bydžově. Ideologický rozmach anticikanismu, společně s antihumanismem, eurofobií a islamofobií je v naší republice čím dál čitelnější. Vedle konferování starostů a starostek v Novém Bydžově je dalším možným důkazem nedávná snaha ministra školství Dobeše jmenovat Ladislava Bátoru, bývalého kandidáta ultrapravicové Národní strany, na post 1. náměstka a až hysterickou obhajobou jeho osoby prezidentem Klausem , která v dějinách ČR, ba ani Československého státu nemá obdoby. Právě díky těmto politickým postojům a často jednostranné stereotypizaci společenské rozmanitosti i ze strany nejsledovanějších českých medií, dosáhla nenávist vůči romské komunitě koncem loňského roku neuvěřitelných rozměrů . Tomuto je třeba zabránit. Nelze přeci pouze přihlížet, jak se Česká republika svou vnitřní společenskou náladou přibližuje 30. létům v Německu, kde nakonec došlo k něčemu, o čemž je každý přesvědčený, že se už nikdy přeci opakovat nebude.

Proto jsme se rozhodli o aktivizaci vás, nás a našich přátel. K mobilizaci pro aktivní účast na demonstraci proti pochodu DSSS a tím pádem k vyjádření důrazného nesouhlasu se vzrůstajícím pravicovým extremismem v ČR.

Naše akce bude striktně nenásilná a otevřená každému, kdo chce aktivně vyjádřit svůj nesouhlas s pochody neonacistů v našich městech. V sousedním Německu je pravidlem, že v případě pochodů neonacistů se protiakcí zúčastní mnohonásobně více lidí, kteří proti nim vyjadřují svůj nesouhlas. Nedávné protesty v Drážďanech jsou toho pádným důkazem. Není výjimkou, naopak pravidlem, že velká část protestujících jsou právě zelení.

Lidé z neziskového sektoru, romští a neromští aktivisté a aktivistky mají sraz 12. března v 11:00 v Novém Bydžově v ulici U hřiště. Připojme se a dokažme mimo jiné i to, že Strana zelených tu stále je a stále hájí tytéž zájmy, kvůli nimž nabyla své existence.

Svojí účast hlašte prosím do středy 9. 3. na e-mailovou adresu josef.smida@zeleni.cz. Bližší informace o místu našeho setkání, způsobu dopravy a dalších organizačních záležitostí se dozvíte v následujících dnech. Tuto výzvu prosím  šiřte dál.

 

Josef Šmída, vedoucí odborné sekce pro lidská práva SZ, bývalý předseda MZ

Klára Laurenčíková, vedoucí odborné sekce pro sociální politiku SZ

Ondřej Liška, předseda Strany zelených

Matěj Stropnický, člen předsednictva Strany zelených

Matouš Korbel, předseda o.s. Mladí zelení a člen ZO SZ Praha 6

Jan Balcar, předseda krajské organizace SZ Královéhradeckého kraje