Sněm se bude konat v prostorách hlavní kanceláře SZ na Senovážném

nám. 994/2 (zastávka tramvaje Jindřišská). Pro mimopražské je
připravené ubytování u pražských členů MZ, prosíme proto o
emailové potvrzení účasti (adam.weiss@seznam.cz). Mimopražským
účastníkům bude také proplaceno jízdné (vlak 100%, autobus 80%).
Pro všechny členy MZ a hosty sněmu bude připraven 2x oběd, 2x
večeře a drobné občerstvení během zasedání.

Prosíme účastníky, aby v předstihu prostudovali přiložené návrhy.
Případné připomínky apod. je vhodné, avšak nikoli nutné, posílat
v předstihu na rozesílač MZ, tak aby byl náš sněm co nejefektivnější.

V případě jakýchkoli dotazů, nejasností a přání se na mne neváhejte
obrátit (adam.weiss@seznam.cz, 734 821 099).

Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že se sejdeme v hojném počtu.

Návrh programu:

Pátek:

17:00 – zahájení, schválení programu a způsobu hlasování a volby

17:15 – výroční zpráva PMZ a KK

18 :15 – prezentace FYEGu

19:15 – večeře

20:15 – promítání dokumentu + prezentace k problematice jaderné energie

večerní program

Sobota:

9:00 – úprava stanov

13:00 – oběd

14:15 – diskuse o budoucnosti MZ

16:30 – volba předsednictva a kontrolní komise

18:30 – prezentace GYGu

19:15 – večeře

20:15 – „water is a human right“ prezentace

večerní program

Neděle:

10:00 – schvalování politického programu

13:00 – oběd

14:15 – příprava a realizace společného happeningu

Program se může ještě změnit v závislosti na časových možnostech našich
hostů.