Ideologie pravicového extremismu vyrůstá z několika zásadních (a záměrných?) omylů:

1. Kolektivní vina: Namísto individuálního přístupu ke každému člověku, připisují vlastnosti jedince celé skupině.

2. Zjednodušování: Naprosto mylně předpokládají stejné podmínky pro všechny a ignorují počáteční znevýhodnění. Tím de facto zavádí dědičný trest, jelikož v tomto vidění jsou děti zodpovědné za to, kde a jak je rodiče vychovávají.

3. Černobílé vidění světa: Kvůli nedostatečnému přemýšlení upadají do dělení celku světa na čisté dobro a zlo. Odmítají nahlížet problém z více hledisek a vidět ho v jeho komplexnosti.

4. Potřeba obětního beránka: Za svou nepříznivou situací vidí komplot někoho jiného. Většinou celé skupiny, která tajně z pozadí řídí fungování světa a okrádá je o výsledky jejich práce.

 

DSSS organizující brněnský pochod používá stejných metod jako nacistická NSDAP. Snaží se podkopávat nedůvěru v demokratické fungování státu. Současný tristní stav politiky svádí na menšiny a zahraniční vliv, místo by se soustředili na naše vlastní pochybení. Snaží se vytvářet propast mezi českým národem a ostatními národy. Staví se do role mučedníka. Předseda DSSS Vandas má pocit, že je stíhán pro své politické názory (jako např.: „Jen takové ty obecné fráze o pomoci, začleňování cikánské komunity, školící centra a podobné nesmysly, které jsou k ničemu.“) Má vůbec nějaké jiné politické názory než popírání lidských práv? Rádoby program DSSS je populistický a jen kritizuje, nenabízí žádná řešení! DSSS se v poslední době snaží profesionalizovat (doporučuji pročíst Manuál mladého aktivisty), a tím se vyhnout opětovnému rozpuštění a odsouzení veřejností. Nicméně při bližším pohledu je její příslušnost k neonacismu více než zřejmá.

Chystaný pochod se soustředí na nadměrný příliv zahraničních pracovních sil. Proč se toho nemusíme bát? Pomineme-li jejich sporný předpoklad, že se všichni třesou na to, pracovat v Čechách, je hlavním problémem plat dělníků z méně rozvinutých zemí. Kdyby DSSS nepovažovala lidská práva za nic, věděla by, že zaručují stejné platové ohodnocení pro každého a spravedlivou odměnu za práci. Tudíž by stačilo je dodržovat a zahraniční dělníci by brali práci Čechům jen v případě, že by konkrétní dělník pracoval lépe než český. Dále se obávají zničení národnostních hranic. I kdyby se to stalo, proč by to byl problém? K čemu nám národnostní hranice jsou? K udržení vlastního národa, kultury i jazyka nejsou hranice důležité, jak se můžeme přesvědčit u národa židovského. Dále chtějí hájit « skutečný » zájem českého národa proti bruselské diktatuře. Asi zapomínají, že čeští občané stále ještě mají právo si volit své zástupce od lokální až po evropskou úroveň. A mají tedy to, co chtějí! Z předešlého jasně vyplývá, že riziko přílivu zahraničních pracovníků by se nejlépe zastavilo důsledným dodržováním lidských práv a rozvojem demokracie. Je to snad cíl jejich pochodu?

 

Mladí zelení plně uznávají a podporují lidská práva, jak je stanoví Všeobecná deklarace lidských práv. Vnímáme a těšíme se z lidské rozmanitosti respektujíce rovnost všech lidí. Vyhýbáme se předsudkům a rádi si dáváme práci poznat člověka jakožto individuální osobnost.

Krom znepokojení nad současným stavem jsme připraveni též kdykoli a kdekoli vystoupit na ochranu lidských práv a demokracie! Neboť, jak říká Václav Havel, „[…] je-li ohrožena svoboda a důstojnost kdekoli na světě, je tím ohrožena všude a je tím útočeno na samo lidství člověka a tím i na snesitelnou budoucnost nás všech.“ Zlu totiž bohatě stačí, pokud dobří lidé mlčí, proto nesmíme být lhostejní!

Rozhodnutí soudu nezakázat pochod neonacistů v jistém smyslu vítáme, jelikož poskytuje možnost české společnosti ukázat, že pravicový extremismus má jen nepatrnou podporu. Máme možnost se postavit proti a ukázat, nakolik rozvinutá země jsme?!

 

O dalších podrobnostech našeho výjezdu do Brna budeme informovat na těchto stránkách, stejně jako na našem Piratebooku a Facebooku.

 

Tomáš Křemen

vedoucí lidskoprávní pracovní skupiny