Scházíme se dnes před ruskou ambasádou, abychom vyjádřili svůj odpor proti právě probíhajícímu masovému policejnímu stíhání sexuálních menšin a transgender osob v Čečensku.

Menšinová sexuální orientace a trans* identita je v Čečenské společnosti dlouhodobě tabuizované téma. Mnoho občanů Čečenska je nuceno svou identitu skrývat i před svými nejbližšími. Ti, kteří chtějí alespoň trochu žít v souladu se svou identitou jsou nuceni žít v utajení druhým životem. V posledním měsíci ale média přinášejí zprávy o vlně tvrdých policejních represí zaměřených proti těmto osobám. Stát je aktivně vyhledává a stíhá. Zatčení jsou vystaveni surovému zacházení a bití. Podle odhadů je zatčených více než 100 a minimálně 3 oběti na životech.

Tyto policejní represe jsou prováděny pod vedením autoritářského vůdce Čečenska Ramzana Kadyrova, který nejen iniciuje policejní stíhání sexuálních menšin a transgender osob, ale rovněž vytváří v zemi atmosféru nenávisti vůči nim, k čemuž zneužívá nenávistný výklad svatého písma v zemi dominantního islámského náboženství. Podle slov Kadyrovova mluvčího v Čečensku žádní homosexuálové nejsou, a kdyby byli, zakročily by proti nim jejich vlastní rodiny.

Ruský prezident Putin, nechává autoritářskému Kadyrovovi volnou ruku. A to i jde-li o těžké porušování lidských práv. Před světovými médii Putin zapírá, že by se tyto zločiny ze strany státu v Čečensku děly. Novináři ruských novin Novaja Gazeta, kteří o nich jako první informovali, se nyní bojí o svou bezpečnost.

Kadyrovův mluvčí tvrdí, že v Čečensku žádní homosexuálové nejsou a Putin veřejně označuje zprávy o dění v Čečensku za pomluvy. Na druhé straně však slyšíme mluvit oběti, kterým se podařilo stíhání čečenské policie uniknout a jejich výpovědi jsou něčím, před čím nesmíme zavřít oči. Připojujeme se dnes k projevům odporu proti represím a k projevům solidarity se stíhanými, které probíhají po celém světě. Řada světových organizací a hnutí pořádá protesty. Tvoří se sítě dobrovolníků, které pomáhají pronásledovaným uprchnout z Ruska.

V takovou chvíli není možné, aby české ministerstvo vnitra stavělo nadále zbytečné administrativní překážky žadatelům o azyl ze zemí Kavkazu s menšinovou sexuální nebo genderovou identitou. Jsou známé případy odmítnutí azylu LGBT+ lidem a nevhodného navrácení žadatelů zpět na Kavkaz. Vyzýváme na tomto místě vládu Česka i vlády ostatních zemí, aby neváhaly a poskytly azyl Čečenským utečencům.

Na závěr chceme vyjádřit pietu nad oběťmi, které si Čečenské represe již vyžádali.

Zastavte násilí obrácené proti sexuálním menšinám a transgender osobám v Čečensku.

Stop homofobii a transfobii!