Většina ze současných 11 pracovních skupin byla zastoupena
zhruba třemi členy, některé i čtyřmi. Vzásadě všichni účastníci se shodli na důležitosti osobních
setkání, neb skutečnost, že většina schůzek pracovních skupin se z logických důvodů odehrává
přes Skype, příp. Jiné prostředky Internetové komunikace vede často ke ztrátě motivace a zájmu  o
činnost ve skupině. Sám jsem tuto skutečnost loni poznal na vlastní kůži, kdy jsem se setkání prac.
Skupin nemohl zúčastnit a téměř nikoho jsem neznal osobně. V tomto směru jsem si od setkání
hodně sliboval. Navzdory loňské hojné účasti jsme se však letos sešli z naší pracovni skupiny
– Working group on Democracy – pouze tři. Navíc jeden z nás je zároveň členem jiné pracovní
skupiny a naše bývalá mluvčí Krassina je v současnosti zase členkou Executive comittee, takže
jediným „normálním“ členem z naší prac. skupiny jsem byl nakonec já. Z hlediska osobního
poznání ostatních členů bylo tedy setkání mírným zklámáním, ve všech ostatních oblastech však
bylo dosti přínosné. Na programu bylo jednak samotné „schůzování“ pracovních skupin, ale
například i diskuse nad vhodnými metodami komunikace či workshop o možnostech získávání
financí a organizování vlastních akcí (výměn, seminářů), což mohou dělat jak pracovní skupiny, tak
i členské organizace, mezi které patří i Mladí zelení. Můj hlavní poznatek spočíval ve skutečnosti,
že kancelář FYEGu je ve skutečnosti mnohem více nápomocna s organizováním akcí a že až příště
budeme organizovat výměnu, podobnou té loňské, můžeme ji možná více využít. K tomu by měla
přispět i skutečnost, že kromě „hlavního sekretáře“ má být v kanceláři brzy druhý stálý placený
zaměstnanec na pozici „Project Manager“.

Závěrečný den – pondělí 3.9. – byl kromě evaluace věnován i protestní akci před ruskou ambasádou
v Bruselu za propuštení členek skupiny Pussy Riot, odsouzených na 2 roky vězení za protestní
song, zpívaný v hlavní moskevské katedrále. Na akci se nám podařilo dostat i reportéry státní
(vlámské) televize a hned ve 13.00 o nás byla krátká reportáž v denních zprávách. Škoda jen,
že v ní nebyla ani zmínka o tom, že akci organizoval FYEG. Namísto toho jsme byli označeni
za fanoušky zmíněné kapely. Reportáž o nás měl napsat i největší ruský opoziční denník „Nova
Gazeta“.
V pondělí odpoledne některé z nás ještě čekala návštěva Evropského parlamentu a setkání s „naší“
poslankyní Ska Keller.
Následující akci FYEGu budeme hostit v Praze, což bude dobrá příležitost seznámit se s FYEGem
i pro ty, kteří například neradi cestují nebo na cestování nemají čas.

 

Autor: Štěpán Mairovský