Mladí zelení z různých částí Norského království se sjeli do Osla v termínu 6.-8. března, aby zde společně diskutovali témata zelené politiky a zvolili si nové vedení, v jehož čele jsou dva mluvčí. Pozvání na sjezd se dostalo mladým zeleným ze Švédska a naší organizaci. Poznat fungování jednoho ze skandinávských mládežnických spolků byla skvělá příležitost pro srovnání, sdílení zkušeností a nápadů. První věcí, která mě po příjezdu do místa konání zaujala, bylo stáří účastníků. Většina vzhledem působila dost mladě a jak jsem se později dozvěděl, bylo to z důvodu nízké věkové hranice, kterou si Norové stanovili pro vstup. Mladým zeleným se v Norsku může stát každý do 26 let (včetně). Toto pravidlo neznamená nějaké věkové omezení, naopak je vyjádřením principu, podle nějž se mají do politických stran dostávat převážně mladí lidé. Mladí Norové to vyjádřili jasně v hesle sjezdu: „My nejsme budoucnost, my jsme TEĎ!“   Naplněním tohoto hesla pak bylo zvolení devatenáctileté Anny Kvam spolu-mluvčí organizace, která se tak stala dosud nejmladší mluvčí v historii norských mládežnických spolků.

 Co se týče obsahu sjezdu, diskutovali norští mladí zelení řadu témat od genderové rovnosti, práv LGBTQ+ osob přes práva zvířat a problémy životního prostředí spojené s masivní těžbou ropy až po téma zapojení do nadcházejících místních voleb, kde se mnoho z nich chystá kandidovat za norskou Stranu zelených, mateřskou stranu norských Mladých zelených.  Zbavení se závislosti na norské ropě v rámci programu udržitelného rozvoje s důrazem na obnovitelné zdroje bylo jedním z poselství, které mladí Norové vyslali politickým  zástupcům napříč politickým spektrem. Na schůzi mezinárodní sekce se pak hovořilo o plánu navštívit letošní klimatickou konferenci v Paříži, na niž se mladí Norové společně s Finy a Švédy chystají vypravit na kolech. Ze strany Skandinávců jde o jedinečný nápad, jak spojit cestu s happeningem. Stejně jako podzimní koupání v moři v přístavu Osla, které mělo organizaci zviditelnit a upozornit na globální změny klimatu.

Mladí zelení Norska jsou aktivní, dynamicky se rozvíjející mládežnická organizace. Z původně nevelkého sdružení mladých, kteří se ještě před pár lety scházeli v počtu desítek lidí, se nyní rozrostli do uskupení čítajícího více než 2000 členů. Bylo mi potěšením se jejich sjezdu účastnit!

Jan Hubík