CZ                                                                                                                                                                                             Naše členstvo reprezentovalo Mladé Zelené na Sněmu Federace Mladých Evropských Zelených (FYEG) v Madridu. Tato federace sdružuje evropské mladozelené organizace po téměř celé Evropě. Každoroční sněm je nejvyšší rozhodující instancí federace, na němž se volí i nové předsednictvo a členstvo ostatních nejvyšších orgánů.

GA 2017 web

EN     
Our members represented the Czech Young Greens at the General Assembly of the Federation of Young European Greens in Madrid. The federation is a common ground for young green organizations from nearly all European countries. The assembly takes place every year and is the highest authority for making decisions for the organization, including elections to the executive committee and other bodies of the federation.