Sněm Mladých zelených je každoroční událostí, během níž se setkají delegátky a delegáti všech místních organizací k diskuzi nad budoucností spolku. Uskuteční se také volby do Předsednictva a Ústřední kontrolní komise.

Veřejnost je na tuto událost vřele vítána, součástí programu budou také vzdělávací workshopy. Obědy a večeře budou z větší části proplaceny.

Místem konání byla pro rok 2017 určena spřízněná družstevní kavárna ROH, která se nachází na pražském Žižkově. Pokud byste měli problém místo konání najít, volejte na 728 141 668.

Facebookovou událost najdete zde.

Program:

—–

Pátek 13. 1. 2017

Veganská uvítací a planovací večeře
19:00 – Mr.Hau (Koubkova 1726/8)

—–

Sobota 14. 1. 2017

0 – Registrace, kontrola členství a seznamování
9:00 – 9:40

1 – Zahájení Sněmu MZ
9:40 – 10:20

2 – Zprávy orgánů MZ (+ přijímání nových členek a členů)
10:20 – 12:40

12:40 – 13:40 – přestávka na oběd

3 – Volby orgánů MZ

3a – Volba Předsednictva MZ – volba mluvčích
13:40 – 14:50

Vzdělávací blok A: Jak vést schůze?
15:00 – 15:40

3b – Volba Předsednictva MZ – volba přísedících
15:50 – 17:00

Vzdělávací blok B: Jak se dělá aktivismus?
17:10 – 17:40

Vzdělávací blok C: Základní znalost legislativy
17:40 – 18:10

3c – Volba Ústřední kontrolní komise
18:20 – 19:00

19:00 – večeře

—–

Neděle 15. 1. 2017

0 – Registrace, kontrola členství a seznamování
9:30 – 10:00

4 – Změny Stanov MZ
10:00 – 11:40

Vzdělávací blok G: Úvod do genderové problematiky
11:40 – 12:50

12:50 – 13:50 – přestávka na oběd

5 – Vnitřní struktura MZ (+ přijímání nových členek a členů)
13:50 – 15:40

6 – Obecná politická situace, vnější vztahy, hostky a hosté
15:40 – 19:00
Úvod do politické situace, potenciální kampaně, náborová kampaň

19:00 – večeře s hostkami a hosty