„Pro nás Mladé zelené je spolupráce se Stranou zelených přirozenou záležitostí. Stejně tak, jako Strana zelených, vycházíme z myšlenek zeleného hnutí a v rámci Evropy jsme skrze Federaci evropských Mladých zelených součástí i Evropské strany zelených, které je česká Strana zelených taktéž součástí“, říká Josef Šmída, předseda Mladých zelených. „Jak pro nás, tak stejně tak i pro Stranu zelených, je taková spolupráce nejen přirozená, ale samozřejmě i velmi důležitá. Strana zelených nemá žádné oficiální mládežnické křídlo a my se od samého počátku za něj tak nějak neforomálně považujeme. Jsou témata, na kterých se třeba úplně neshodneme – to může být například přístup k radarové základně – avšak na druhou stranu jsou desítky jiných priorit, které jsou pro obě organizace společné. Jsou prostě zelené. Brzká budoucnost ukáže, jak taková spolupráce bude pro nás, ale i pro Stranu zelených prospěšná.“

„Téma aktivního volebního práva od 16 let jsme již nakousli před volbami do Poslanecké Sněmovny v roce 2006. Ačkoli toto Strana zelených uvítala a jako jedno z volebních témat si také osvojila, tak v podstatě další hlubší veřejná diskuze na toto téma už neprobíhá. Považujeme to za nešťastné a společně se Stranou zelených bychom se chtěli zasadit o prosazení takového práva“, doplňuje Jan Labohý, 1. místopředseda Mladých zelených. „Myslíme si, že i mladí musí mít právo rozhodovat o věcech veřejných – netýkají se jich méně než všech ostatních věkových skupin. Naopak, kdo jiný než mladí lidé může přinést do té současné zkostnatělé politiky a vůbec veřejného života nové a svěží prvky, které se týkají všech příštích generací, a které by se právě díky takové změně mohly lépe dostat do toho politického mainstreamu. Zatím tomu tak často není a nedochází k tomu jenom proto, že mladí nemají právo vhazovat do uren volební lístky a tak naši politici a političky na ně obvykle neberou vůbec zřetel“, dodává Labohý.

Na letošním Sněmu Mladých zelených se krom tohoto volilo, jako každý rok, nové předsednictvo s předsedou a debatovalo se o konceptu činnosti Mladých zelených pro následující rok.
Do předsednictva Mladých zelených byli zvoleni Veronika Pazderová a Štěpán Mairovský, kteří své pozice obhájili a nově Adéla Palacká. Jako 1. místopředseda byl zvolen Jan Labohý a předsednický post i letos obhájil Josef Šmída.
V příštím roce Mladí zelení plánují různé kampaně /proti klimatickým změnám, gender problematika, Olympijské hry,…/ a jako jeden z hlavních cílů si vytyčili nábor nových členů a členek a tím celkově posílit akceschopnost organizace.