13041296_1712393139033013_8302243324345580041_o

První máj je už po víc než sto dvacet let tradičním svátkem levice. Byl to vždycky svátek pracujících, svátek práce stojící proti vykořisťování, útlaku a nerovnosti. Spojoval ty, jež se museli živit svou prací, proti těm, kteří žili z práce jiných. Továrna bývala po dlouhá léta místem, kde se utvářela pouta mezi pracujícími a kde se utvářel i lidský svět ve výrobcích lidských rukou. Práce měnila svět…

Z pracujících jsme se stali zaměstnanci. Už nic nevytváříme, jen rotujeme ve stroji, jehož výnosy se čistí někde v Panamě. Místo svobodnější a rovnoprávnější budoucnosti se honíme za malichernými výhodami. Ty snad můžeme získat, když si někoho došlápneme – kvůli jeho barvě kůže, genderu, nebo prostě protože je moc chudý aby se mohl nějak bránit. A jsme nějak čím dál tím víc sami…

Abychom to změnili, musíme si ze všeho nejdřív uvědomit, že i změna světa je práce. A že svět můžeme změnit jen spolu!

Pracujme na socialismu!
Za reálný socialismus se prohlašoval minulý režim, k jakémukoli socialismu měl ale zatraceně daleko. Ten totiž není možný bez svobody a kontroly vlastního osudu. Prosazujme, aby to co se dnes nazývá „práce“, nebylo jen prostředkem k bohatnutí jedněch a využívání druhých, ale aby každá práce byla svobodnou činností, o jejímž smyslu rozhodují všichni, ne pouze šéfové a manažeři. Pracujme na tom, aby se dnešní kapitalističtí vlastníci stali minulostí stejně, jako feudální pánové a aparátčíci minulého režimu. Pracujme na propojování všech, kdo sdílí tenhle zájem, bez rozdílu jejich původu.

Pracujme na feminismu!
Feminismus je univerzalistická myšlenka, jejímž cílem je určitá společenská změna. Tato změna vyžaduje spolupráci napříč kulturami, třídami, sociálními skupinami. Jíž dávno víme, že neexistuje nic jako jedna ženská zkušenost. Neexistuje jedna velká skupina, která by měla stejné cíle a hájila stejné zájmy. Feminismus proto nesmí být vývozním artiklem bílých západních privilegovaných žen, neboť hovoří mnoha dalšími hlasy. Hlasy žen na ulici, hlasy matek samoživitelek, hlasy týraných žen, hlasy muslimek, křesťanek či ateistek, hlasy sexuálních menšin, hlasy hendikepovaných i hlasy těch, kteří se s binárními kategoriemi muž/žena vůbec neidentifikují. Naším úkolem je snažit se vzájemně chápat, respektovat, hledat cestu k sobě a především společně cestu ven z patriarchátu!

Pracujme na záchraně planety!
Ve známém vesmíru je jediné místo, které nám poskytuje vše, na čem závisí náš život. Bojujme za to, aby bezohledná honba za ziskem nezpůsobila, že se naše planeta stane pro další generace neobyvatelnou. Společenský systém, který požírá krajinu, způsobuje utrpení milionům zvířat a na věky zamořuje půdu, musí skončit dříve, než kvůli němu skončíme my! Pracujme na tom, aby se globální změna klimatu a všechny další environmentální problémy, způsobené lidskou činností, nestaly nezvratnými. Usilujme o to, aby odpovědnost za škody na planetě nesli skuteční viníci a aby nemohli nadále unikat spravedlnosti díky svému mocenskému postavení!

Pracujme na antifašismu!
Nová evropská populistická pravice je na vzestupu. Dveře jí otevřela poslední světová ekonomická krize a neschopnost evropské levice vyplnit uvolněný politický prostor a adekvátně reagovat na rozklad sociálního státu. Opravdovou vodou na její mlýn ale představuje tzv. uprchlická krize. V jejím rámci se pravici úspěšně daří získávat příznivce napříč třídami a ve jménu obrany společných „tradic“ cílit na konkrétní nepřátele. Před antifašistickou levicí tak vyvstal nový nepřítel, mnohem nebezpečnější než tradiční neonacistické struktury. Obzvláště v České republice vyvstává nutnost se aktivně organizovat. Je třeba se síťovat, vyměňovat si navzájem zkušenosti a realizovat politickou solidaritu! A to jak uvnitř, tak napříč státními hranicemi. Proměňme společně tuto výzvu v novou naději!

https://www.facebook.com/events/1035789773123184/
—–
Akce začne pochodem proti daňovým rájům (https://www.facebook.com/events/1765653953654443/), posléze se přesuneme na Alšovo nábřeží, kde se budou prezentovat zúčastněné a spřátelené organizace. Pochod je dále nahlášen na Kampu. A možná přijde i Konvička (https://www.facebook.com/events/1579612659027685/).